เรือนจำจังหวัดภูเก็ต จัดโครงการพัฒนาจิตใจผู้ต้องขัง

เรือนจำจังหวัดภูเก็ต จัดโครงการพัฒนาจิตใจผู้ต้องขัง

เมื่อวันที่ 20 ก.พ. 60 นายสมคิด คำมั่ง ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า เรือนจำจังหวัดภูเก็ต จัดอบรมโครงการพัฒนาจิตใจผู้ต้องขัง หลักสูตร “สัคคสาสมาธิ” ตามแนวทางพระธรรมมงคลญาณ (หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินธโร) รุ่นที่ 7 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ต้องขังได้รับการแก้ไข ฟื้นฟูพัฒนาพฤตินิสัย เพิ่มศักยภาพในการเรียนรู้ สร้างคุณค่าทางด้านคุณธรรม สร้างความเชื่อมั่น ปัญญา พลัง ความอดทน และการตัดสินใจ สามารถนำมาเป็นหลักในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและพัฒนาตนเองได้อย่างต่อเนื่อง
เรือนจำจังหวัดภูเก็ต จัดโครงการพัฒนาจิตใจผู้ต้องขัง หลักสูตร “สัคคสาสมาธิ”ตามนโยบาย 5 ก้าวย่างแห่งการเปลี่ยนแปลงกรมราชทัณฑ์
ทั้งนี้โครงการดังกล่าว จัดอบรมระหว่างวันที่ 20 กุมภาพันธ์ ถึง 24 มีนาคม 2560 รวมระยะเวลาการอบรม 100 ชั่วโมง แก่ผู้ต้องขังหญิงจำนวน 250 คน ภายใต้นโยบาย 5 ก้าวย่างแห่งการเปลี่ยนแปลงกรมราชทัณฑ์ “ก้าวที่ 5 การสร้างการยอมรับจากสังคม

Related Post

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.