สภาทนายความจังหวัดภูเก็ต จัดงาน “วันทนายความ ” ปี 2560

สภาทนายความจังหวัดภูเก็ต จัดงาน “วันทนายความ ” ปี 2560

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ห้องแกรนด์บอลรูมโรงแรมรอยัลภูเก็ตซิตี้ นายโชคชัย เดชอมรธัญ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดงาน วันทนายความ ซึ่ง สภาทนายความจังหวัดภูเก็ต จัดขึ้น โดยมีผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ตอัยการจังหวัดภูเก็ต รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 8 รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต สมาชิกสภาทนายความจังหวัดภูเก็ต ตลอดจนบุคลากรในหน่วยงานยุติธรรม ร่วมงานจำนวนมาก
สภาทนายความจังหวัดภูเก็ต จัดงาน "วันทนายความ " ปี 2560 ภายใต้แนวคิด "สืบสานส่งเสริม สนับสนุน สามัคคี"

สภาทนายความจังหวัดภูเก็ต จัดงาน "วันทนายความ " ปี 2560 ภายใต้แนวคิด "สืบสานส่งเสริม สนับสนุน สามัคคี"

สภาทนายความจังหวัดภูเก็ต จัดงาน "วันทนายความ " ปี 2560 ภายใต้แนวคิด "สืบสานส่งเสริม สนับสนุน สามัคคี"

สภาทนายความจังหวัดภูเก็ต จัดงาน "วันทนายความ " ปี 2560 ภายใต้แนวคิด "สืบสานส่งเสริม สนับสนุน สามัคคี"
นายชลสิทธิ์ แก้วยะรัตน์ ประธานสภาทนายความจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า สภาทนายความจังหวัดภูเก็ตเป็นหน่วยงานภายใต้สังกัดสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์อันเป็นนิติบุคคลตามพระราชบัญญัติสภาทนายความ มีวันทนายความคือ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ ของทุกปี โดยถือเอาวันที่จดทะเบียนสมาคมทนายความ เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2500 เป็นวันทนายความ จนถึงปัจจุบัน ทั้งนี้เพื่อเป็นการรำลึกถึงทนายความรุ่นก่อนๆ ที่ได้ร่วมแรงร่วมใจก่อตั้งสมาคมทนายความ และรวมตัวกันอย่างเหนียวแน่นเป็นปึกแผ่นจนเป็นสภาทนายความซึ่งเป็นองค์กรที่เป็นอิสระเป็นเอกภาพและสามารถควบคุมดูแลกันเองได้เป็นตัวแทนของทนายความทั่วประเทศ วันทนายความจึงเป็นวันสำคัญของผู้ประกอบวิชาชีพทนายความปัจจุบันสภาทนายความจังหวัดภูเก็ตมีสมาชิกที่เป็นทนายความ จำนวน 535 คน ซึ่งเป็นบุคลากรที่มีส่วนสำคัญส่วนหนึ่งในการอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชน เพราะนอกจากจะรับทำหน้าที่เป็นทนายความให้แก่บุคคลทั่วไปแล้วยังรับหน้าที่เป็นทนายความอาสาประจำส่วนราชการ เป็นทนายขอแรงประจำศาลจังหวัด เป็นที่ปรึกษากฎหมายศาลเยาวชนและครอบครัวโดยไม่มุ่งหวังค่าตอบแทนแต่อย่างใด นอกจากนี้สภาทนายความยังมีกรรมการช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายแก่ประชาชนที่ยากไร้และไม่ได้รับความเป็นธรรม เผยแพร่ให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชนโดยไม่ได้คิดค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด การจัดกิจกรรมวันทนายความในปีนี้ นอกจากการจัดงานในค่ำคืนนี้แล้วยังกิจกรรมย่อย ประกอบด้วยการแข่งขันโบว์ลิ่ง การแข่งขันฟุตบอลประเพณีวันทนายความการแข่งกีฬาฮาเฮ เลี้ยงอาหารเด็กและเยาวชนที่สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดภูเก็ต พิธีถวายสักการะพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ซึ่งเป็นพระบิดาแห่งกฎหมายไทย รวมทั้งทำบุญอุทิศส่วนกุศลตามพิธีกรรมทางศาสนาพุทธให้กับทนายความผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว ประธาน สภาทนายความจังหวัดภูเก็ตกล่าวเพิ่มเติมว่า การจัดงานครั้งนี้เพื่อส่งเสริม ให้เกิดความสามัคคีแก่สมาชิกสภาทนายความจังหวัดภูเก็ตและบุคลากรในหน่วยงานยุติธรรม ส่งเสริมสุขภาพพลานามัยด้านกีฬาให้สวัสดิการแก่ทนายความและครอบครัวโดยได้มอบทุนการศึกษาให้กับบุตรทนายความที่เรียนดีมีความประพฤติเรียบร้อย จำนวน 5 ทุน และมอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษา ภาควิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจำนวน 5 ทุน ซึ่งเป็นกิจกรรมช่วยเหลือสังคมส่วนรวม อีกทั้งเพื่อให้สมาชิกสภาทนายความได้ตระหนักถึงความสำคัญของวิชาชีพทนายความว่าเป็นวิชาชีพที่มีเกียรติเป็นส่วนสำคัญส่วนหนึ่งในกระบวนการยุติธรรม เป็นที่พึ่งและเป็นผู้ใช้กฎหมายที่อยู่เคียงข้างใกล้ชิดกับประชาชน

Related Post

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.