เยาวชนภูเก็ตเดินรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี

วันนี้ (25 พ.ย.52) เจ้าหน้าที่จากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พมจ.) จังหวัดภูเก็ตนำโดยนางสาวพรรณี สิทธิการ พมจ.ภูเก็ต ได้นำนักเรียนใน จ.ภูเก็ต ร่วมเดินรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี ซึ่งมติคณะรัฐมนตรีเห็นชอบเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2542 ให้เดือนพฤศจิกายนของทุกปี เป็นเดือนรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก และสตรี โดยได้ทำการรณรงค์ตามส่วนราชการต่างๆ ภายในศาลากลางจังหวัดภูเก็ต รวมถึงห้องทำงานนายวิชัย ไพรสงบ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต โดยผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตได้ลงนามขอเป็นส่วนหนึ่งในการรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรีด้วย

ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าว สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของจังหวัดภูเก็ตจัดขึ้นเพื่อกระตุ้นให้ ประชาชนในจังหวัดภูเก็ตรับรู้และตระหนักถึง ปัญหาความรุนแรงต่อเด็กและสตรีและการรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี เพื่อให้สังคมมีส่วนร่วมในการยุติปัญหาดังกล่าว และมีทัศนคติที่เห็นว่าการกระทำรุนแรงต่อเด็กและสตรีเป็นปัญหาของสังคม ไม่ใช่เรื่องส่วนตัว เพื่อเชิญชวนให้สื่อมวลชนในท้องถิ่น เช่น หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น วิทยุชุมชน หอกระจายข่าว สร้างกระแสให้สังคมตระหนักถึงปัญหา เข้าร่วมดำเนินการรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี ตลอดปี 2553 เพื่อรณรงค์ให้ผู้พบเห็นหรือทราบการกระทำความรุนแรงในครอบครัว มีหน้าที่แจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ เพื่อชี้ให้เห็นว่าเรื่องการใช้ความรุนแรงเป็นเรื่องของสังคม และเพื่อให้ประชาชนได้ทราบพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรง ในครอบครัว พ.ศ.2550

กิจกรรมในการรณรงค์ครั้งนี้ ได้มีการมอบเข็มกลัดติดเสื้อ หรือรินบิ้นขาว พร้อมถุงผ้ารณรงค์ยุติความรุนแรง ให้แก่ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ภายในศาลากลาง จ.ภูเก็ต  อย่างไรก็ตามกิจกรรม ดังกล่าวจะมีต่อเนื่องไปจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2552 โดยในวันที่ 1 ธันวาคม กำหนดจัดกิจกรรมขึ้นในมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ซึ่งกิจกรรมภายในงานมีการมอบริบบิ้นขาวพร้อมถุงผ้ารณรงค์ยุติความรุนแรงให้ แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม กิจกรรมการร่วมลงนามรณรงค์ลดความรุนแรงต่อเด็กและสตรีในแผ่นไวนิล กิจกรรมสื่อเผยแพร่ความรู้เรื่องสิทธิเด็กและการคุ้มครองและสตรีที่คุณสามารถทำได้ กิจกรรมตอบปัญหาชิงรางวัล การแสดงของเด็ก การให้ความรู้สาระสำคัญพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงใน ครอบครัว พ.ศ.2550

นอกจากนี้ยังมีพื้นที่เป้าหมายในการจัดกิจกรรมดังกล่าว ณ ที่ประชุมประจำเดือน กรมการจังหวัดภูเก็ต และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง

Related Post

Subscribe
Notify of
guest

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x