สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ เสด็จฯภูเก็ตเป็นการส่วนพระองค์ 25-29 ก.ย.นี้

เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 21 ก.ย. 52 ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดภูเก็ตหลังใหม่ นายวิชัย  ไพรสงบ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย พล.ร.ต.อมรโชติ  สุจิรัตน์ รอง ผอ.กอ.รมน. ภูเก็ต ร่วมเป็นประธานการประชุมเตรียมการรับเสด็จฯ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ พร้อมด้วยพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ และพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ โดยมีส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

ทั้งนี้ประธานแจ้งที่ประชุมให้ทราบว่า จังหวัดภูเก็ตได้รับแจ้งจากสำนักงานราชเลขานุการในพระองค์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ ว่าสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ และพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ มาประทับแรม ณ โรงแรมศรีพันวา ต. วิชิต อ. เมืองภูเก็ต จ. ภูเก็ต ในระหว่างวันที่ 25-29 ก.ย. 52

สำหรับกำหนดการเสด็จฯ ในครั้งนี้ เป็นการเสด็จฯ ส่วนพระองค์ในระหว่างวันที่ 25-28 ก.ย. 52 โดยในวันที่ 25 ก.ย. 52 เวลา 16.00 น. จะประทับเครื่องบิน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ และถึงท่าอากาศยานจังหวัดภูเก็ตในเวลา 17.000 น. โดยประมาณ ทั้งนี้ในระหว่างทรงประทับแรม ณ โรงแรมศรีพันวา ต. วิชิต อ. เมือง จ. ภูเก็ต ระหว่างวันที่ 25-28 ก.ย. 52 จะมีการเสด็จพระราชดำเนินและเสด็จฯ ไปทรงปฏิบัติพระภารกิจตามสถานที่ต่าง ๆ เป็นการส่วนพระองค์ โดยไม่ประสงค์จะให้เป็นภาระของฝ่ายบ้านเมืองและเจ้าหน้าที่  และ ในวันที่ 29 ก.ย. 52 จะทรงออกจากท่าอากาศยานภูเก็ตในเวลา ประมาณ 15.30 น. เพื่อจะทรงเสด็จพระราชดำเนินแทนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงประกอบพิธียกฉัตรสุวรรณช่อฟ้าพระบรมธาตุไชยาฯ ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ดังนั้นเพื่อให้การรับเสด็จฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ประธานที่ประชุมจึงได้มอบหมายภารกิจให้ทุกภาคส่วนที่มีหน้าที่ได้ปฏิบัติตาม คำสั่งจังหวัดภูเก็ตต่อไป

Share:

Related Post

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.