จังหวัดภูเก็ต ประชุมแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุจราจรที่มีประสิทธิภาพ

วันนี้ (25 พฤศจิกายน 2552) ที่ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต นายวิวัฒน์ ศีตมโนชญ์ นายแพทย์เชี่ยวชาญสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานคณะกรรมการจัดการข้อมูลอุบัติเหตุจราจรในจังหวัดภูเก็ตที่ประกอบด้วย ส่วนราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะจากสถานพยาบาลและสถานีตำรวจภูธรต่าง ๆ ทั้ง 8 แห่งในจังหวัดภูเก็ตเพื่อรวบรวมข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุ และการเสียชีวิตของผู้ใช้รถใช้ถนน การกำหนดจุดเสี่ยงในการวิเคราะห์ถึงปัจจัย ที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุ ในทุกพื้นที่ ที่สร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

โดยในที่ประชุมได้เสนอข้อมูลการเสียชีวิตของเกิดอุบัติเหตุในแต่ละครั้ง เพื่อรวบรวมข้อมูลประเด็นปัญหาต่าง ๆ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปดำเนินการ เช่น การทำเครื่องหมายจราจร การทำป้ายแจ้งเตือนให้ทราบก่อนล่วงหน้า รวมถึงการของบประมาณสนับสนุนในด้านต่าง ๆ  เพื่อให้การแก้ไขปัญหาจราจรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรม

Related Post

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.