แขวงทางหลวงภูเก็ต เปิดทางลอดจุดตัดทางหลวงหมายเลข 402

แขวงทางหลวงภูเก็ต เปิดทางลอดจุดตัดทางหลวงหมายเลข 402

วันที่ 20 ธันวาคม 2559 เวลา 07.00 น นายธีระ อนันตเสรีวิทยา รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานเปิด ทางลอดจุดตัดทางหลวงหมายเลข 402 กับถนนเยาวราชแยกสามกองจังหวัดภูเก็ต โดยมีการประกอบพิธีทางศาสนาพุทธและศาสนาอิสลาม เพื่อความเป็นสิริมงคล การจัดกิจกรรม ร่วมร้องเพลงชาติ การกล่าวแสดงความอาลัย,ยืนสงบนิ่ง และการร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม

โอกาสนี้ นายปริญญา แสงสุวรรณ วิศวกรใหญ่ด้านควบคุมการก่อสร้าง แขวงทางหลวงภูเก็ต กรมทางหลวง กล่าวรายงานว่า จากการที่จังหวัดภูเก็ตเป็นเมืองท่องเที่ยวระดับโลกมีความเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วทำให้ประสบปัญหาด้านการจราจรติดขัด ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคม การสัญจรของประชาชนและภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของจังหวัดประกอบกับจังหวัดภูเก็ตมีทางหลวงแผ่นดินจากหัวเกาะที่เชื่อมต่อกับจังหวัดพังงาและสนามบินนานาชาติจังหวัดภูเก็ต คือ ทางหลวงหมายเลข 402 ถนนเทพกระษัตรี ปัจจุบันมีปริมาณจราจรที่หนาแน่นและเกิดปัญหาจราจรติดขัดในช่วง ชั่วโมงเร่งด่วน

กรมทางหลวงและจังหวัดภูเก็ตได้ตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาที่เกิดขึ้น จึงได้พิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหาการจราจรบริเวณจุดตัดต่างๆในจังหวัดภูเก็ต ซึ่งบริเวณแยกสามกองก็เป็นจุดหนึ่งที่ประสบปัญหาด้านการจราจร จึงดำเนินการก่อสร้างทางลอดเพื่อลดปัญหาโดยเริ่มดำเนินการก่อสร้างเมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2556 งบประมาณก่อสร้าง 835 ล้านบาท ลักษณะการก่อสร้างงานทางลอดถนนทางหลวงหมายเลข 4024 มีความยาว 1,014 เมตร 2 ทิศทางรวม 4 ช่องจราจร พร้อมติดตั้งระบบเครื่องสูบน้ำ,ระบบไฟฟ้าและระบบอำนวยความปลอดภัย เช่น โทรศัพท์ฉุกเฉิน,เครื่องดับเพลิง,ระบบระบายอากาศและโทรทัศน์วงจรปิดงานก่อสร้างถนนผิวคอนกรีตเสริมเหล็กระยะทางประมาณ 3, 200 เมตรพร้อมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างและระบบอำนวยความปลอดภัยอื่นๆจนแล้วเสร็จสมบูรณ์ เพื่อเปิดให้บริการประชาชนชาวจังหวัดภูเก็ตและผู้ใช้รถจะได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทางการจราจรที่คล่องตัวขึ้นตลอดจนทำให้โครงข่ายการจราจรมีความสมบูรณ์มากขึ้น

ด้านนายธีระ อนันตเสรีวิทยา รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตกล่าวในโอกาสการเปิดงานว่า ขอแสดงความยินดีและชื่นชมกับแขวงทางหลวงภูเก็ต กรมทางหลวงที่ได้ดำเนินการก่อสร้างทางลอดแยกสามกอง ด้วยความตั้งใจในการแก้ปัญหาการจราจรให้กับประชาชนชาวจังหวัดภูเก็ต และได้ร่วมมือร่วมใจกันจัดพิธีเปิดอุโมงค์ทางลอดแยกสามกองในครั้งนี้ ซึ่งจะเป็น อุโมงค์ทางลอดแยกสามกองที่จะสามารถ ช่วยแก้ปัญหาการจราจรในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตได้เป็นอย่างดี เป็นการส่งเสริมการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวในระดับจังหวัดและในระดับประเทศให้ดียิ่งขึ้น รวมถึงทำให้ประชาชนชาวจังหวัดภูเก็ตได้รับความสะดวกปลอดภัยในการเดินทางเป็นการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ โดยอุโมงค์ทางลอดสามกองแห่งนี้เป็นแห่งที่ 2 ของจังหวัดภูเก็ต ซึ่งได้เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการในวันนี้

สำหรับในอนาคตปี 2561 และปี 2562 อุโมงค์ทางลอดแยกบางคู,ห้าแยกฉลองและแยกทางเข้าสนามบินก็จะก่อสร้างแล้วเสร็จตามแผนซึ่งจะทำให้การเดินทางบนถนนของจังหวัดภูเก็ตได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยมากยิ่งขึ้น ในคาดว่าจะรองรับการเจริญเติบโต ด้าน เศรษฐกิจ และ การท่องเที่ยว ของจังหวัดภูเก็ต ได้เป็นอย่างดี

Related Post

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.