จังหวัดภูเก็ตอนุมัติ 8 หน่วยงาน เป็นสำนักงานในพื้นที่พิเศษ

วันนี้ ( 24 พฤศจิกายน 2552 ) เวลา 14.00 น. ที่ห้องประชุมสึนามิ (POC) นายธีระยุทธ เอี่ยมตระกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณากำหนดสำนักงานที่ตั้งอยู่ในพื้นที่พิเศษ จังหวัดภูเก็ต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ครั้งที่ 1/2552 โดยมีคณะกรรมการพิจารณา ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

ด้วยคำสั่งจังหวัดภูเก็ต ที่ 689/2551 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2551 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากำหนดสำนักงานที่ตั้งอยู่ในพื้นที่พิเศษระดับจังหวัด ให้มีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณากลั่นกรองสำนักงานที่ตั้งอยู่ในพื้นที่พิเศษ  ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการสำหรับการปฏิบัติงานประจำสำนักงานในพื้นที่พิเศษ พ.ศ. 2544 และระเบียบที่เกี่ยวข้องและเมื่อพิจารณาแล้วเสร็จ ให้เสนอรายชื่อสำนักงานที่ตั้งอยู่ในพื้นที่พิเศษไปยังกรมบัญชีกลาง เพื่อดำเนินการพิจารณาต่อไป

นายธีระยุทธ เอี่ยมตระกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ.2553 กำหนดให้คณะกรรมการพิจารณากำหนดสำนักงานที่ตั้งอยู่ในพื้นที่พิเศษ จังหวัดภูเก็ต เสนอรายชื่อสำนักงานที่เห็นควรกำหนดเป็นสำนักงานในพื้นที่พิเศษต่อกรมบัญชีกลาง ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน  2552  ทั้งนี้ได้มีหน่วยงานภายในจังหวัดภูเก็ตยื่นแบบคำขอกำหนดเป็นพื้นที่พิเศษจำนวน 8 หน่วยงานด้วยกัน  คือ ประภาคารเกาะตะเภาน้อย  สถานีอนามัยบ้านเกาะมะพร้าว โรงเรียนเกาะมะพร้าว สถานีอนามัยบ้านเกาะโหลน  โรงเรียนเกาะโหลน สถานีอนามัยบ้านเกาะนาคา โรงเรียนบ้านเกาะนาคา  หน่วยบริการประชาชนเกาะราชา

นายธีระยุทธ ยังกล่าวต่ออีกว่า  แบบคำขอกำหนดเป็นพื้นที่พิเศษจำนวนทั้ง 8 หน่วยงานนี้ จากการพิจารณากลั่นกรอง  ตรวจสอบข้อเท็จจริง จากคณะกรรมการพิจารณาฯ ในครั้งนี้ ทางคณะกรรมการมีมติเห็นชอบกำหนดให้พื้นที่ทั้ง 8 หน่วยงานนี้เป็นสำนักงานในพื้นที่พิเศษของจังหวัดภูเก็ต

Share:

Related Post

Subscribe
Notify of
guest

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x