ภูเก็ตเดินรณรงค์ พลังแม่ พลังครอบครัว เป็นรั้วป้องกันยาเสพติด

เมื่อเวลา 14.30 น. วันที่ 24 พฤศจิกายน 2552  ณ โรงเรียนเทศบาลพิบูลสวัสดี  นายสมิทธิ์  ปาลวัฒน์วิไชย  รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานเปิดพิธีการเดินรณรงค์ “พลังแม่ พลังครอบครัว เป็นรั้วป้องกันยาเสพติด” เพื่อรณรงค์การต่อต้านยาเสพติดตามนโยบายของรัฐบาลโดยมีผู้นำชุมชน ผู้นำสตรี อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ตลอดจนหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคอกชน และภาคประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

นายสมิทธิ์  กล่าวว่า ปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาระดับโลก  ที่ ผ่านมาปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาที่ก่อให้เกิดความเสียหายร้ายแรงต่อมวลมนุษย์ ชาติ ประเทศไทยก็ได้เผชิญกับปัญหายาเสพติด มาเป็นเวลาช้านาน ทั้งทางด้านพื้นที่การผลิต การเป็นพื้นที่การค้า การเป็นพื้นที่ระบาด โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กและเยาวชน ซึ่งรัฐบาลก็มีการแก้ปัญหา และให้ความสำคัญกับเรื่องนี้มากเป็นพิเศษ

ทั้งนี้ปัญหาเสพติดเป็นปัญหาที่ไม่สามารถแก้ปัญหาให้บรรลุได้ด้วยองค์กรใด องค์กรหนึ่ง แต่ต้องอาศัยการแก้ไขในมิติต่าง ๆทั้ง 5 ให้แข็งแกร่ง ทั้งสถาบันทางสังคมทุกระดับ ทั้งสถาบันครอบครัว  สถาบันชุมชน  สถาบันโรงเรียน  สถาบันศาสนา  รวมทั้งผู้นำท้องถิ่น ต้องเข้ามาช่วยกันเฝ้าระวังปราบปรามและสกัดกั้นยาเสพติด ให้หมดสิ้นไปจากผืนแผ่นดินไทย

รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต  ยังกล่าวต่ออีกว่า ในการจัดพิธีการเดินรณรงค์ “พลังแม่ พลังครอบครัว เป็นรั้วป้องกันยาเสพติด”  ใน ครั้งนี้ เป็นการรณรงค์ให้ประชาชนในจังหวัดภูเก็ต ได้รวมพลังเป็นรั้วป้องกันยาเสพติด เพราะพลังแม่พลังครอบครัว เป็นพลังที่ยิ่งใหญ่ ที่จะช่วยเป็นเกราะคุ้มภัยเยาวชน  และคนในครอบครัวให้ปลอดจากยาเสพติด  และอบายมุขต่าง ๆ ได้ เพราะเมื่อใดที่ครอบครัวแข็งแรงก็จะส่งผลต่อพื้นฐานของความเข้มแข็งของประเทศด้วย

Related Post

Subscribe
Notify of
guest

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x