ศอ.ปส.ภูเก็ตให้ความรู้การจัดการค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดิน จังหวัดภูเก็ต

ศอ.ปส.ภูเก็ตให้ความรู้การจัดการค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดิน จังหวัดภูเก็ต

ศอ.ปส.ภูเก็ตให้ความรู้การบริหารจัดการค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดภูเก็ต ปีงบประมาณ 2559
ศอ.ปส.ภูเก็ตให้ความรู้การบริหารจัดการค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดภูเก็ต ปีงบประมาณ 2559

เมื่อเวลา 10.00 วันที่ 2 พฤศจิกายน 2558 ณ ห้องประชุมคอซิมบี้ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต อ.เมือง จ.ภูเก็ต นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการจัดการความรู้การบริหารจัดการค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดภูเก็ต ปีงบประมาณ 2559 โดยมี นายภาคภูมิ อินทรสุวรรณ ปลัดจังหวัดภูเก็ต นายอรุณ สิงห์อินทร์ ป้องกันจังหวัดภูเก็ต ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม

นายภาคภูมิ อินทรสุวรรณ ปลัดจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า ในปีงบประมาณ 2558 ที่ผ่านมา ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดภูเก็ต (ศอ.ปส.จ.ภูเก็ต) ได้ดำเนินกิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้ป่วยผู้เสพยาเสพติด/ศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดภูเก็ต ผลการดำเนินงาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 18 แห่ง 8 รุ่น ผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟู รวม 575 คน จากการดำเนินงานจัดค่ายดังกล่าว ในแต่ละค่ายที่ผ่านมา มีปัญหาอุปสรรคคือประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดำเนินงานที่ต่างกันขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ เช่น สถานที่จัดทำค่าย ความพร้อมในการสนับสนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่รับผิดชอบ และที่สำคัญคือความรู้ ทักษะ และประสบการณ์การแก้ปัญหาภายในค่ายของวิทยากรและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การจัดทำค่ายฯ มีรูปแบบที่ชัดเจน มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด ศอ.ปส.จ.ภูเก็ต จึงได้จัดทำโครงการจัดการความรู้การบริหารจัดการค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดภูเก็ต ปีงบประมาณ 2559 ขึ้น โดยนำประสบการณ์ในการทำงานจากบุคลากรที่เกี่ยวข้อง มาแลกเปลี่ยน ถ่ายทอดและบูรณาการ ส่งผลให้เกิดทัศนคติที่ดีในการดำเนินการจัดทำค่าย และมีรูปแบบการบริหารค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดภูเก็ต ต่อไปในทิศทางเดียวกัน

สำหรับการฝึกอบรมในครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 80 คน มีระยะเวลาในการฝึกอบรม 1 วัน งบประมาณสนับสนุนจากงบบริหารจัดการ ศอ.ปส.จ.ภูเก็ต และได้รับการสนับสนุนวิทยากรจาก มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต

Related Post

อบจ.ภูเก็ต จัดอบรม หลักสูตรกระบวนการจัดเก็บข้อมูลในระบบสารสนเทศ

อบจ.ภูเก็ต จัดอบรม หลักสูตรกระบวนการจัดเก็บข้อมูลในระบบสารสนเทศ

วันที่ 9 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 นายอานุภาพ เวชวนิชสนอง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.