อบจ.ภูเก็ต เตรียมความพร้อมจัดงาน อบจ.สัญจร ณ ขุมน้ำบางมะรวน ต.ศรีสุนทร วันเสาร์ที่ 21 ก.พ.58

อบจ.ภูเก็ต เตรียมความพร้อมจัดงาน อบจ.สัญจร ณ ขุมน้ำบางมะรวน ต.ศรีสุนทร วันเสาร์ที่ 21 ก.พ.58

อบจ.ภูเก็ต เตรียมความพร้อมจัดงาน อบจ.สัญจร ณ ขุมน้ำบางมะรวน ต.ศรีสุนทร วันเสาร์ที่ 21 ก.พ.58

เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 10.00 น. ที่ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต นายสรธรรม จินดา รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมจัดงานโครงการ อบจ.สัญจร ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2558 ในเขตพื้นที่ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต โดยมี นายบุญเสริม สุวรรณรัฐภูมิ ที่ปรึกษานายก อบจ.ภูเก็ต นายธีระ เจี่ยสกุล ประธานสภา อบจ.ภูเก็ต พร้อมคณะสมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต คณะจากเทศบาลตำบลศรีสุนทร และหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุม

ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ได้กำหนดจัดงาน “อบจ.สัญจร” ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2558 ร่วมกับจังหวัดภูเก็ต และเทศบาลตำบลศรีสุนทร ในวันเสาร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 08.00-1400 น. ณ บริเวณขุมน้ำบางมะรวน ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต และได้กำหนดพิธีเปิดเวลา 10.00 น. ทั้งนี้ เพื่อพบปะ รับฟังความคิดเห็นปัญหาความต้องการของประชาชน จัดบริการสาธารณะในการพัฒนาท้องถิ่น โดยจัดกิจกรรมการออกหน่วยให้บริการแก่ประชาชน ทั้งของหน่วยงานราชการและเอกชน การให้ความบันเทิง และจัดเวทีประชาคม ตลอดจนเพื่อการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ตามแนวทางของศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูปประชาชนทุกภาคส่วน จึงได้จัดให้มีการประชุมในครั้งนี้เพื่อรับทราบการเตรียมความพร้อมในการจัดงาน อบจ.สัญจร ของฝ่ายต่างๆ อาทิ ฝ่ายอำนวยการ ฝ่ายดำเนินการจัดงาน และประสานงาน ฝ่ายพิธีการและกิจกรรม ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ฝ่ายจัดสถานที่ ฝ่ายเวทีประชาคม ฝ่ายบริการ ฝ่ายยานพาหนะ การจราจร และรักษาความปลอดภัย ฝ่ายติดตามและประเมินผล

สำหรับการออกหน่วยบริการในงาน อบจ.สัญจร ตำบลศรีสุนทร ในครั้งนี้ ประกอบด้วย บริการให้คำปรึกษาและตรวจสุขภาพเบื้องต้น โดย รพ.อบจ.ภูเก็ต, ตรวจวัดสายตาสำหรับผู้สูงอายุ โดย สนง.เหล่ากาชาด จ.ภูเก็ต, สอนสาธิตการทำดอกกุหลาบจากกระดาษใยสับปะรด โดย วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต, สอนสาธิตการเพ้นท์แก้ว เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง โดย วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต, บริการตัดผมเสริมสวย โดย วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต, ประชาสัมพันธ์การศึกษาตลอดชีวิตของ กศน. อ.ถลาง โดย กศน. อ.ถลาง, ผ่าตัดทำหมันสุนัข-แมว (งดอาหารก่อน 6-8 ชม.) โดย ปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ต, ให้คำปรึกษากฎหมาย โดย สนง.ยุติธรรม จ.ภูเก็ต, ให้ความรู้เกี่ยวกับงานคุมประพฤติ/ยาเสพติดให้โทษ โดย สนง.คุมประพฤติ จ.ภูเก็ต, รับชำระภาษีรถยนต์ รถจักรยานยนต์ พรบ.รถยนต์ โดย สนง.ขนส่ง จ.ภูเก็ต, บริการจัดหางาน โดย จัดหางาน จ.ภูเก็ต, ให้คำปรึกษาด้านการเกษตร โดย เกษตรจังหวัด/ เกษตร อ.ถลาง, ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับแรงงาน โดย สนง.แรงงาน จ.ภูเก็ต, บริการรับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ โดย สนง. จ.ภูเก็ต, รับสมัครผู้ประกันตน มาตรา 40 โดย สนง.ประกันสังคม จ.ภูเก็ต, แนะนำโครงการแก้ไขปัญหาการจราจรใน จ.ภูเก็ต โดย แขวงการทางฯ, ประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านพลังงานทดแทน โดย สนง.พลังงาน จ.ภูเก็ต, ให้คำปรึกษาการปรับปรุงดิน โดย สถานีพัฒนาที่ดินภูเก็ต, บริการมุมหนังสือสำหรับเด็ก โดย สนง.พมจ.ภูเก็ต, บริการข้าวยำสมุนไพร โดย บ้านมิตรไมตรี, บริการต่อปลั๊กสายไฟฟ้า และจัดนิทรรศการ โดย ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน จ.ภูเก็ต, สาธิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์โอท็อป โดย สนง.พัฒนาชุมชน จ.ภูเก็ต, รับลงบัญชีทหารกองเกิน คนเกิด พ.ศ.2541 มอบหมายเข้าเรียกทหาร คนเกิด พ.ศ.2538 ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการรับราชการทหาร โดย สัสดี อ.ถลาง, บริการชำระค่าไฟฟ้าผ่านบัญชีธนาคาร ผ่านบัตรเครดิต การขอใช้ไฟฟ้า โดย สนง.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาถลาง, ชำระภาษี รับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์ ให้คำแนะนำเกี่ยวกับสวัสดิการผู้สูงอายุ ผู้พิการ และกลุ่มอาชีพต่างๆ แจกทรายอะเบท โดย ทต.ศรีสุนทร, จัดนิทรรศการให้ความรู้ด้านสุขภาพ ห้องสมุดเคลื่อนที่ และแจกพันธุ์ไม้ โดย อบจ.ภูเก็ต รวมถึงยังมีบริการต่างๆ จากหน่วยงานจากภาคเอกชน เข้าร่วมงานด้วย

นอกจากนี้ อบจ.ภูเก็ต ยังจัดให้มีเวทีประชาคม เพื่อรับฟังความคิดเห็น ปัญหาและความต้องการของประชาชน ร่วมกับ จังหวัดภูเก็ต และเทศบาลตำบลศรีสุนทร ส่วนกิจกรรมการแสดงบนเวที มีการแสดงของฐานทัพเรือพังงา ทัพเรือภาคที่ 3 (ส่งเสริมการปรองดองสมานฉันท์) การแสดงของนักเรียนโรงเรียนบ้านลิพอน, โรงเรียนบ้านม่าหนิก, โรงเรียนบ้านท่าเรือ, โรงเรียนวัดศรีสุนทร (มิตรภาพ 15), โรงเรียนอนุบาลศรีสุนทร, กลุ่มไลน์แดนซ์ และกลุ่ม อสม. ต.ศรีสุนทร

Share:

Related Post

เช็คลิสต์ชิลๆ เข้าภูเก็ต หลังเปิดประเทศ 1 พ.ย. เดินตัวปลิวเที่ยวสบาย

เช็คลิสต์ชิลๆ เข้าภูเก็ต หลังเปิดประเทศ 1 พ.ย. เดินตัวปลิวเที่ยวสบาย

เปิดประเทศตั้งแต่ 1 พ.ย. ที่ผ่านมา เพื่อนทั้งไทยทั้งเทศทั่วโลก ถามกันมาแน่น อยากจะบินลัดฟ้ามาภูเก็ต จัดทริปล่องเรือ ดำน้ำ

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.