อบจ.ภูเก็ต จัดกิจกรรมอบรมส่งเสริมอาชีพสู่ประชาคมอาเซียน

อบจ.ภูเก็ต จัดกิจกรรมอบรมส่งเสริมอาชีพสู่ประชาคมอาเซียน

อบจ.ภูเก็ต จัดกิจกรรมอบรมส่งเสริมอาชีพสู่ประชาคมอาเซียน

เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 09.00 น. ที่ห้องจามจุรี โรงแรมภูเก็ตเมอร์ลิน อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต นายไพบูลย์ อุปัติศฤงค์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ “กิจกรรมอบรมส่งเสริมอาชีพสู่ประชาคมอาเซียน” โดยมี นายบุญเสริม สุวรรณรัฐภูมิ ที่ปรึกษานายก อบจ.ภูเก็ต นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัด อบจ.ภูเก็ต นายประสาน ประทีป ณ ถลาง รองประธานสภา อบจ.ภูเก็ต นายสมคิด สุภาพ สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต รวมถึงผู้ประกอบการ พนักงานในสถานประกอบการโรงแรม และประชาชนทั่วไปในจังหวัดภูเก็ต เข้าร่วม จำนวน 200 คน ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายวีระชัย ศรีขจร ผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิอาชีพ (องค์กรมหาชน) นายประทีป กุลุ รองนายกสมาคมผู้ผลิตและส่งออก จังหวัดภูเก็ต และนางดาราวรรณ จินดา เป็นวิทยากรให้ความรู้ในการอบรมตามกิจกรรมโครงการดังกล่าว

นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัด อบจ.ภูเก็ต กล่าวว่า “องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต พัฒนาสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน โดยสนับสนุนการศึกษาอบรมและฝึกอาชีพเพื่อเสริมความเข้มแข็งของชุมชน จึงได้จัด “กิจกรรมอบรมส่งเสริมอาชีพสู่ประชาคมอาเซียน” ตามโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออบรมให้ความรู้ด้านพัฒนาอาชีพกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน สถานประกอบการกับการรองรับประชาคมอาเซียน สิทธิและสวัสดิการของลูกจ้างเมื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน รวมทั้งการส่งเสริมวิชาชีพและพัฒนารายได้ของคนในท้องถิ่น เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน”

ด้าน นายไพบูลย์ อุปัติศฤงค์ นายก อบจ.ภูเก็ต กล่าวว่า “ปัจจุบันนี้ผู้ประกอบการทางด้านธุรกิจโรงแรมจะต้องเตรียมตัวมากกว่าในอดีต เพราะการแข่งขันแข่งขันในยุคปัจจุบันไม่เพียงเฉพาะในท้องถิ่น หรือในประเทศเท่านั้น แต่จะต้องแข่งขันกับนานาประเทศด้วย ทั้งนี้ จากจำนวนนักท่องเที่ยวที่เข้ามาภูเก็ตปีละ 12 ล้านคน จะเพิ่มขึ้นเป็น 13 ล้านคนต่อปี ซึ่งปีที่ผ่านมามีนักท่องเที่ยวจองโรงแรมผ่านทางโซเชียลมีเดียมากกว่า 50 เปอร์เซ็นต์ ดังนั้น ทางโรงแรมจะต้องรับมือกับโครงสร้างของจำนวนนักท่องเที่ยวที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งการจัดโครงการฝึกอบรมในครั้งนี้ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก้าวไปสู่ความเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืน นั่นคือสิ่งที่ อบจ.ภูเก็ต ได้เรียนเชิญโรงแรมที่จ่ายค่าธรรมเนียมให้กับ อบจ.ภูเก็ต เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว”

นายไพบูลย์ กล่าวอีกว่า “อบจ.ภูเก็ต อยากให้ผู้ประกอบการโรงแรมได้เตรียมตัวด้านประกันสังคมให้กับพนักงานในโรงแรม โดยสามารถให้พนักงานมาใช้สิทธิประกันสังคมที่โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต ได้ ซึ่งโรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต เป็นโรงพยาบาลที่ประสบความสำเร็จสูงสุดจากคนไข้เพียงไม่กี่ร้อยคนต่อวัน แต่ขณะนี้มีคนไข้เกือบ 1,000 คนต่อวัน และในปีนี้จะขยายเตียงเพิ่มขึ้นอีก 27 เตียง นอกจากนี้ อบจ.ภูเก็ต เป็นจังหวัดแรกในประเทศไทยที่เก็บค่าธรรมภาษีที่พักได้ถึง 100 ล้านบาท ฉะนั้น เราจะนำงบประมาณส่วนนั้นมาส่งเสริมการท่องเที่ยว ส่งเสริมการตลาด และส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรของจังหวัดภูเก็ต สำหรับการจัดกิจกรรมการอบรมในครั้งนี้ ถือเป็นรอบพิเศษ ที่ อบจ.ภูเก็ต ต้องการให้กับโรงแรมที่เสียค่าธรรมเนียมให้กับ อบจ. ฉะนั้น ขอให้ท่านมีความภาคภูมิใจที่เป็นตัวอย่างแห่งการทำความดี และเชื่อมั่นว่าวิทยากรจะให้ความรู้ในด้านมาตรฐานวิชาชีพ ซึ่งทุกท่านจะได้รับประโยชน์มากมาย” นายก อบจ.ภูเก็ต กล่าว.

Share:

Related Post

เช็คลิสต์ชิลๆ เข้าภูเก็ต หลังเปิดประเทศ 1 พ.ย. เดินตัวปลิวเที่ยวสบาย

เช็คลิสต์ชิลๆ เข้าภูเก็ต หลังเปิดประเทศ 1 พ.ย. เดินตัวปลิวเที่ยวสบาย

เปิดประเทศตั้งแต่ 1 พ.ย. ที่ผ่านมา เพื่อนทั้งไทยทั้งเทศทั่วโลก ถามกันมาแน่น อยากจะบินลัดฟ้ามาภูเก็ต จัดทริปล่องเรือ ดำน้ำ

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.