คณะกรรมการร่วมหารือเพื่อแก้ไขปัญหาผู้ประกอบการที่มีความเดือดร้อน การจดทะเบียนรถโดยสารไม่ประจำทาง ประเภทสี่ล้อเล็กรับจ้าง

คณะกรรมการร่วมหารือเพื่อแก้ไขปัญหาผู้ประกอบการที่มีความเดือดร้อน การจดทะเบียนรถโดยสารไม่ประจำทาง ประเภทสี่ล้อเล็กรับจ้าง

คณะกรรมการร่วมหารือเพื่อแก้ไขปัญหาผู้ประกอบการที่มีความเดือดร้อน การจดทะเบียนรถโดยสารไม่ประจำทาง ประเภทสี่ล้อเล็กรับจ้างเมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558 ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดภูเก็ต นายสมเกียรติ สังข์ขาวสุทธิรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานประชุมคณะกรรมการการพิจารณาจดทะเบียนรถโดยสารไม่ประจำทาง ประเภทสี่ล้อเล็กรับจ้าง (ป้าย 30) โดยมีนาย ธีรยุทธ ประเสริฐผล ขนส่งจังหวัดภูเก็ต นายภาคภูมิ อินทรสุวรรณ ปลัดจังหวัดภูเก็ต นายประเจียด อักษรธรรมกุล หัวหน้าสำนักงานจังหวัดภูเก็ตและคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

จากกรณีที่ผู้ประกอบการรถรับจ้างสี่ล้อเล็กมีการร้องเรียนต่อผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตว่ามีการนำรถที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย มาวิ่งรับจ้างในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต เป็นจำนวนมาก ซึ่งทำให้เกิดมีการแย่งชิงแบ่งส่วนในการประกอบอาชีพของผู้ประกอบการรถรับจ้างสี่ล้อเล็กที่ถูกต้องกฎหมาย ต่อมามีผู้ประกอบการรับจ้างสี่ล้อเล็กผิดกฎหมาย ได้รับร้องขอความเป็นธรรมในการประกอบอาชีพต่อผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เพื่อให้การดำเนินการจัดระเบียบและแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบและไม่กระทบกับผู้ประกอบการทั้ง 2 ฝ่าย จึงได้จัดตั้งคณะกรรมเพื่อพิจารณาแก้ไขปัญหาร่วมกัน เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบที่ได้รับความเดือดร้อน ซึ่งมีผู้ประกอบการที่ไม่ได้จดทะเบียนรถอย่างถูกกฎหมายจำนวน 126 คัน และในปัจจุบันมีรถสี่ล้อเล็กรับจ้างที่จดทะเบียนถูกกฎหมาย มากกว่า 1,300 คัน และมีผู้ประกอบการในการดูแลจำนวน 3 บริษัท อย่างไรก็ตาม ในที่ประชุมคณะกรรมการได้พิจารณาและแสดงความคิดเห็นในการขอเพิ่มจำนวนรถโดยสารไม่ประจำทาง ประเภทสี่ล้อเล็กรับจ้าง โดยมีมติว่าไม่เห็นด้วย เพราะการเพิ่มรถดังกล่าวฯ จะทำให้เกิดปัญหาตามมา และจำนวนรถที่มากกเกินไป ซึ่งในการแก้ไขปัญหาอาจจะต้องมีการพูดคุยกับผู้ประกอบการทั้ง 3 บริษัท ก่อนเพื่อหาช่องว่างให้ผู้ประกอบการที่มีความเดือดร้อนจริง ได้เข้าไปแทรกแซงและได้จดทะเบียนรถถูกกฎหมาย และจะขอแก้ปัญหาในตรวจสอบและการจัดระเบียบรถให้เรียบร้อยก่อน แล้วจะดำเนินการแก้ปัญหาผู้ประกอบการที่มีความเดือนร้อนต่อไป

Related Post

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.