ปปช.ภูเก็ต จัดกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านทุจริตสากล

ปปช.ภูเก็ต จัดกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านทุจริตสากล

ปปช.ภูเก็ต จัดกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านทุจริตสากล

สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดภูเก็ต ร่วมกับนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างประเทศ ร่วมแสดงพลังเชิงสัญญลักษณ์ “Corruption : say no” โดยขบวนเรือหางยาว/เรือแคนู จากหาดยะนุ้ย – แหลมพรหมเทพ เนื่องในวันต่อต้านทุจริตสากล 9 ธันวาคม 2557 ทำให้นักท่องเที่ยวโดยเฉพาะชาวต่างประเทศ กระจายข่าวสารการรวมพลังไปทางสื่อออนไลน์สู่ประเทศต่างๆ ทั่วโลก และมีความเข้าใจ/มั่นใจมากขึ้นในการเเจ้งเบาะแส/ร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต อันจะช่วยให้ค่า CPI ความโปร่งใสของประเทศไทย ซึ่งวัดโดยองค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ เพิ่มขึ้นตามสมควร และไปสู่เป้าหมายไม่ต่ำกว่า 50 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน ภายในปี 2560 ต่อไป

Share:

Related Post

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.