พิธีสมโภชน์ธงชัยเฉลิมพล ณ กองทัพเรือภาคที่ 3 ภูเก็ต

พิธีสมโภชน์ธงชัยเฉลิมพล ณ กองทัพเรือภาคที่ 3 ภูเก็ต

พิธีสมโภชน์ธงชัยเฉลิมพล ณ กองทัพเรือภาคที่ 3 ภูเก็ต

เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2557 เวลา 10.00 น. นายไพบูลย์ อุปัติศฤงค์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีสมโภชน์ธงชัยเฉลิมพล โดยมี พลเรือตรีวันชัย ท้วมเสม รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 3 เป็นประธาน ณ กองบังคับการทัพเรือภาคที่ 3 ตำบลวิชิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

สำหรับธงชัยเฉลิมพล เป็นธงประจำหน่วยทหารที่ได้รับพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ธงชัยเฉลิมพลถือเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุดของทหาร เป็นเกียรติยศของหน่วยทหารนั้นๆ เมื่อเวลาเข้าสู่สงคราม ทหารทั้งปวงต้องพิทักษ์รักษาธงชัยเฉลิมพลของหน่วยตนไว้ด้วยชีวิต ธงชัยเฉลิมพล จึงเป็นเครื่องนำความองอาจ กล้าหาญ แห่งหมู่ทหารทั้งปวงให้เข้าต่อสู้ข้าศึกศัตรูให้ได้ชัยชนะกลับมา

ทั้งนี้ การปฏิบัติต่อธงชัยเฉลิมพลทุกขั้นตอน ต้องเป็นไปตามพิธีการ ระเบียบแบบแผนที่วางไว้อย่างเข้มงวดกวดขัน ในโอกาสที่จะเชิญธงชยเฉลิมพลออกประจำที่ จะต้องเป็นพิธีการที่มีความสำคัญเกี่ยวกับเกียรติยศและเชิดหน้าชูตาเท่านั้น เช่น พิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนของทหาร และไปราชการสงคราม เป็นต้น ซึ่งพิธีสมโภชน์ธงชัยเฉลิมพลในครั้งนี้ ทัพเรือภาคที่ 3 ได้รับพระราชทานธงชัยเฉลิมพลเป็นครั้งแรกของหน่วย

Share:

Related Post

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.