ปภ.ภูเก็ต เตรียมพร้อมเจ้าหน้าที่จัดการสาธารณภัย

ปภ.ภูเก็ต เตรียมพร้อมเจ้าหน้าที่จัดการสาธารณภัย

 

ปภ.ภูเก็ต เตรียมพร้อมเจ้าหน้าที่จัดการสาธารณภัย

เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 2 ธ.ค. 57 ที่ห้องประชุม มอ. ภูเก็ต ว่าที่ ร.ต.ตระกูล โทธรรม ผอ. ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 18 ภูเก็ต เป็นประธานเปิดสัมมนาและสาธิตอุปกรณ์ทางด้านงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและกล้องวงจรปิด CCTV โดยมี นายธานินทร์ อรรถทรัพย์ ประธานสภาเทศบาลเมืองป่าตอง นายสำราญ สินธ์ทอง กรรมการหอการค้าจังหวัดภูเก็ต ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ ภาคเอกชน เข้าร่วม

ว่าที่ ร.ต. ตระกูล กล่าวว่า การเตรียมความพร้อมในการรับมือกับสาธารณภัยที่มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น จึงมีความสำคัญและจำเป็นมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นอัคคีภัย ภัยจากคมนาคมและขนส่ง ภัยจากสารเคมีและวัตถุอันตรายหรือภัยจากธรรมชาติที่จะส่งผลกระทบรุนแรงขึ้นจากลักษณะการใช้การเตรียมความพร้อมดังกล่าว จะเป็นการสร้างการยอมรับ ความเชื่อมั่นและภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศในการแสดงศักยภาพความพร้อมของประเทศด้านการจัดการสาธารณภัยที่เป็นมาตรฐานสากลในการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. 2558 จึงให้ความสำคัญกับการดำเนินการ ประกอบด้วยการสนับสนุนการขับเคลื่อนการดำเนินการจัดการสาธารณภัยให้สอดคล้องกับกลไกตามความตกลงของอาเซียนว่าด้วยการจัดการภัยพิบัติและการตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉิน รวมทั้งกรอบความร่วมมือด้านการจัดการภัยพิบัติระหว่างประเทศอื่นๆ รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของบุคคลในด้านต่างๆ ประกอบด้วย ความรู้ ความเข้าใจและทัศนคติต่อ “ประชาคมอาเซียน” และบทบาทของการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในกรอบความร่วมมือด้านการจัดการภัยพิบัติของอาเซียน ตลอดจนพัฒนาศักยภาพและสมรรถนะในการปฏิบัติงานและการให้บริการที่เป็นมาตรฐานสากลตลอดจนการพัฒนาระบบการบริหารจัดการสาธารณภัยในพื้นที่รับผิดชอบ โดยมีการประเมินความเสี่ยงและศักยภาพในการรับเมืองกับสาธารณภัยที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงการจัดทำแนวปฏิบัติ (SOP) ที่เป็นมาตรฐานสากลและพัฒนาระบบการเตรียมความพร้อมด้านเครื่องมือ วัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ในการป้องกันแก้ไขและช่วยเหลือเมื่อเกิดสาธารณภัยโดยการจัดทำฐานข้อมูลทรัพยากรและแนวทางในการระดมทรัพยากร ที่สำคัญเป็นการเสริมสร้างศักยภาพของภาคีเครือข่ายสาธารณภัยให้มีความรู้ ความเข้าใจ และทัศนคติต่อการเปลี่ยนแปลงซึ่งจะต้องมีการปรับเปลี่ยน ปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพในการรับมือกับภัยพิบัติเพื่อให้เป็นมาตรฐานสากล เสริมสร้างศักยภาพ ความรู้ ความเข้าใจของชุมชน ท้องถิ่นในการเตรียมความพร้อมด้านการจัดการสาธารณภัยเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

Related Post

แสนสิริ 40 ปี ตอกย้ำผู้นำอสังหาฯ ภูเก็ต เตรียมเปิดตัว “เดอะ เบส ไรส์”

แสนสิริ 40 ปี ตอกย้ำผู้นำอสังหาฯ ภูเก็ต เตรียมเปิดตัว “เดอะ เบส ไรส์”

เดอะ เบส ไรส์ เปิดชมห้องตัวอย่างแล้ววันนี้ พร้อมรับโปรฯ 2 ต่อ คือ ส่วนลดสูงสุด 200,000* บาท และต่อที่ 2 ให้ห้องแต่งครบ ฟรีเฟอร์ฯ…

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.