สสจ.ภูเก็ต ให้ความรู้ อสม. ตามโครงการหมู่บ้านจัดการสุขภาพ

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 23 พฤศจิกายน 2552  ณ ห้องประชุมจามจุรี 1 โรงแรมภูเก็ตเมอร์ลิน  นพ.พงษ์สวัสดิ์  รัตนแสง   นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานเปิดการอบรมฟื้นฟูความรู้ อสม. ใน “โครงการจัดการความรู้เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานหมู่บ้านจัดการสุขภาพ คปสอ.เมืองภูเก็ต” โดยมีเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และ อสม.ในเขตพื้นที่อำเภอเมืองภูเก็ต จำนวน 200 คน เข้าร่วมอบรม

นพ.พงษ์สวัสดิ์  กล่าวว่า การอบรม อสม. เป็นโครงการจัดการความรู้เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานหมู่บ้านจัดการสุขภาพ คปสอ.เมืองภูเก็ต  ซึ่งหมู่บ้านจัดการสุขภาพถือเป็นรากฐานที่สำคัญของการดำเนินงานสุขภาพในชุมชน การมุ่งเน้นให้หมู่บ้านหรือชุมชนจัดการตนเองได้ โดยส่งเสริมให้ชุมชนมีพลัง มีความรู้ สามารถบริหารจัดการชุมชน และป้องกันการแพร่ระบาดของโรคได้

ทั้งนี้จังหวัดภูเก็ตเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีผู้คนหลั่งไหลเข้ามาในจังหวัดเป็นจำนวนมาก อาจก่อให้เกิดการแพร่กระจายของโรคต่าง ๆ  อาทิ โรคที่ทางสาธารณสุขจังหวัดเฝ้าระวังอยู่ คือ โรคชิคุนกุนยา และวัณโรค ซึ่งในขณะนี้วัณโรคกำลังเป็นปัญหาระดับโลก องค์การอนามัยโลก รายงานว่า ประเทศไทยเป็นหนึ่งใน 22 ประเทศที่มีจำนวนผู้ป่วยวัณโรคมากที่สุดในโลก  สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองภูเก็ต จึงจัดทำโครงการจัดการความรู้เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานหมู่บ้านจัดการ สุขภาพ คปสอ.เมืองภูเก็ต และกำหนดกิจกรรมหลักในการอบรมฟื้นฟูความรู้ อสม.เขตพื้นที่อำเภอเมืองภูเก็ต ให้มีองค์ความรู้เหมาะสมกับสภาพปัญหาสาธารณสุขที่เปลี่ยนไป

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต ยังกล่าวต่ออีกว่า  กระบวนการพัฒนาให้เกิดหมู่บ้านจัดการสุขภาพได้นั้น ต้องอาศัยความร่วมมือจากแกนนำในพื้นที่ ซึ่งได้แก่ อสม. โดยการให้ความรู้ในด้านสิทธิ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ อสม.  วิสัยทัศน์และทิศทางการทำงานแนวใหม่ การให้ความรู้เป็นกลุ่มในการดูแลสุขภาพด้านต่าง ๆ  ให้ มีความรู้และทักษะในการจัดการสุขภาพได้อย่างถูกต้อง และเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และบรรลุวัตถุประสงค์ร่วมกัน

Share:

Related Post

Subscribe
Notify of
guest

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x