ภูเก็ตอัญเชิญธงประจำการแข่งขันเอเชี่ยนบีชเกมส์

ภูเก็ตอัญเชิญธงประจำการแข่งขันเอเชี่ยนบีชเกมส์

ภูเก็ตอัญเชิญธงประจำการแข่งขันเอเชี่ยนบีชเกมส์

เมื่อเวลา 16.30 น. วันที่ 11 พฤศจิกายน 2557 ที่ศูนย์กีฬาสะพานหินจังหวัดภูเก็ต นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานอัญเชิญ 3 ธงเกียรติยศประจำการแข่งขันกีฬาเอเชี่ยนบีช ครั้งที่4 โดยมี นางสาวสมหมาย ปรีชาศิลป์ ที่ปรึกษาคณะกรรมการพิธีเปิด-ปิดการแข่งขันในฐานะผู้จัดการหมู่บ้านนักกีฬาและแขกผู้มีเกียรติ สื่อมวลชนเข้าร่วม

นางสาวสมหมาย กล่าวว่า ตามที่ประเทศไทยได้รับเกียรติจากสภาโอลิมปิคแห่งเอเชีย (OCA) ให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเอเชี่ยนบีชเกมส์ครั้งที่ 4 พ.ศ.2557 ณ จังหวัดภูเก็ต ระหว่างวันที่ 14-23 พฤศจิกายน 2557 โดยมีชาติสมาชิกในทวีปเอเชียเข้าร่วมการแข่งขัน จำนวน 45 ชาติ และมีนักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันจำนวนทั้งสิ้น 2,400 คน เพื่อเป็นการยืนยันความพร้อมในการจัดการแข่งขันและการต้อนรับคณะนักกีฬา เจ้าหน้าที่และสื่อมวลชนจากชาติสมาชิกที่เข้าร่วมการแข่งขัน คณะกรรมการสาขาพิธีเปิด-ปิด การแข่งขันและคณะกรรมการฝ่ายต้อนรับและพิธีการได้จัดให้มีพิธีเชิญ 3 ธงเกียรติยศ ประจำการแข่งขันอันเป็นประเพณีกีฬาในระดับนานาชาติอย่างเป็นทางการ โดยทำพิธีเชิญธงเกียรติยศประกอบด้วย ธงสภาโอลิมปิคแห่งเอเชีย ธงหลักประจำการแข่งขันเอเชี่ยนบีชเกมส์และธงชาติไทยในฐานะประเทศเจ้าภาพ

Related Post

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.