อบจ.ภูเก็ต จับมือ ทีวี 3 สัญจร สร้างความบันเทิงแก่ชาวภูเก็ต

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 20 พฤศจิกายน 2552  ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต นายสรธรรม  จินดา  รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานเปิดการประชุมปรึกษาหารือการดำเนินงานโครงการ อบจ.สัญจร ครั้งที่ 2 โดยมีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ผู้อำนวยการกองกิจการสภา อบจ. ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม

นายสรธรรม  จินดา  รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต มีกำหนดจัดโครงการ อบจ. สัญจร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการชุมชน และรับทราบปัญหาความต้องการของประชาชนถึงบ้าน  และมุ่งเน้นสนับสนุนการมีคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของประชาชน  เด็ก และเยาวชน ผู้พิการหรือผู้ด้อยโอกาสให้ได้รับการดูแลอย่างทั่วถึง

ทั้งนี้เพื่อให้ผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต และหน่วยงานในราชการจังหวัด รวมทั้งหน่วยงานทั้งภาคเอกชนได้มีโอกาสออกพบปะ เยี่ยมเยียน รับฟังปัญหาความต้องการของประชาชนในพื้นที่ ซึ่งจะทำให้สามารถรับทราบข้อปัญหาและความต้องการ นำไปสู่การแก้ไขปัญหา รวมทั้งยังเป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น

นายสรธรรม ยังกล่าวต่ออีกว่า  องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตจึงได้มีการประชุมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อปรึกษาหารือ และวางแผนการดำเนินการ ในการจัดโครงการ อบจ. สัญจร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ซึ่งการจัดโครงการในครั้งนี้จะมีความพิเศษกว่าครั้งก่อน เนื่องจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ร่วมกับไทยทีวีสีช่อง 3 จะจัดกิจกรรมคอนเสิร์ตทีวี 3 สัญจรที่จังหวัดภูเก็ต  ซึ่งจะกำหนดขึ้นในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2553 ณ เวทีกลางสะพานหิน ทั้งนี้เพื่อสร้างความบันเทิง ตลอดจนการรับฟังปัญหาของประชาชนในเวลาเดียวกัน

Share:

Related Post

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.