ภูเก็ตจัดงานกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ครบรอบ 129 ปี

นายณรงค์  หงษ์หยก ประธานคณะกรรมการศาลกรมหลวงชุมพรฯ จังหวัดภูเก็ต เปิดเผยว่า ด้วยในวันที่ 19 ธันวาคม 2552 เป็นวันคล้ายวันประสูติ พลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ครบรอบ 129 ปี คณะกรรมการศาลกรมหลวงชุมพรฯ จังหวัดภูเก็ตและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันจัดงานเพื่อการกุศล ถวายผ้าป่าสามัคคีเพื่อสมทบทุนก่อสร้างและบูรณะพลับพลาพิธีประทับฯ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ณ บริเวณสะพานหหิน อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ที่ชำรุด ทรุดโทรมให้มีความสวยงามสมพระเกียรติ

ทั้งนี้เพื่อให้ข้าราชการทุกหมู่เหล่า พี่น้องประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมในวันที่ 19 ธันวาคม 2552 เพื่อแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีและระลึกถึงพระคุณของพระองค์ท่านที่มีต่อแผ่นดินนับอเนกประการ โดยกิจกรรมในวันดังกล่าวมี พิธีบวงสรวงของคณะพราหมณ์และพิธีสงฆ์ ทหารกองเกียรติยศกระทำพิธียิงปืนถวายจำนวน 19 นัด เพื่อเทิดพระเกียรติฯ จึงขอเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวได้ ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป

Share:

Related Post

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.