ปรับปรุงศาลากลางจังหวัดภูเก็ต เน้นสถาปัตยกรรมชิโนโปรตุกีส

ตึกสไตล์ชิโน-โปรตุกีส
ตึกสไตล์ชิโน-โปรตุกีส

เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 19 พฤศจิกายน 2552  ณ ห้องประชุม 1 ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต (หลังใหม่) นายวิชัย  ไพรสงบ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต  เป็น ประธานการประชุมหารือเพื่อรับความคิดเห็นและข้อเสนอแนะโครงการปรับปรุงศาลากลางจังหวัดภูเก็ต โดยมีนายไชยวัฒน์ เทพี ปลัดจังหวัดภูเก็ต  นายพีรบูรณ์  ทองศิริเศรษฐ์ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดภูเก็ต ตลอดจนหน่วยงานข้าราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

นายวิชัย  กล่าวว่า เนื่องด้วยศาลากลางจังหวัดภูเก็ต ได้ก่อสร้างเมื่อสมัยที่พระยารัษฎานุประดิษฐ์มหิศรภักดี  (คอซิมบี้ ณ ระนอง) เป็นสมุหเทศาภิบาลมณฑลภูเก็ต  รวมระยะเวลากว่า 120 ปี ซึ่งปัจจุบันได้เป็นอาคารสถานที่ในราชการที่ประกาศขึ้นทะเบียนโบราณสถานในราชกิจจานุเบกษา  เล่มที่ 193 ตอนที่ 39 วันที่ 10 พฤษภาคม 2520 หน้า 2027 เนื่องจากเป็นอาคารที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์  และมีคุณค่าทางสถาปัตยกรรม

ศาลากลางจังหวัดถือว่าเป็นสถานที่สำคัญในการติดต่อราชการของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ตลอดจนภาคประชาชน ที่เข้ามาติดต่อประสานงานกับหน่วยงานราชการเป็นประจำผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง จึงได้มีแนวคิดที่จะทำการปรับปรุงบริเวณรั้วศาลากลาง  ป้ายหน้าศาลากลาง ป้ายหน้าอาคารศาลากลาง  รวมถึงป้อมยามประตูทางเข้าออก  ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต เนื่องจากมีสภาพที่ทรุดโทรม  พุพัง ควรแก่การปรับปรุง

ทั้งนี้ในการประชุมหารือเพื่อรับความคิดเห็นและข้อเสนอแนะโครงการปรับปรุงศาลากลางจังหวัดภูเก็ตในครั้งนี้  มีหน่วยงานต่าง ๆ ที่เข้าร่วมประชุม  ต่างมีความเห็นพ้องต้องกันที่จะให้มีการปรับปรุงศาลากลางจังหวัดภูเก็ต  เพื่อเพิ่มความสวยงาม และสร้างภาพลักษณ์ของจังหวัดภูเก็ต ให้แก่ผู้ที่พบเห็น โดยเสนอแนะการออกแบบให้เน้นถึงสถาปัตยกรรมแบบชิโนโปรตุกีส ซึ่งเป็นรูปแบบของสถาปัตยกรรมที่ผสมผสานระหว่างตะวันออกและตะวันตก และจะต้องคำนึงถึงงบประมาณรายจ่ายในการดำเนินโครงการว่าจะมีการจัดสรรงบ ประมาณมามากน้อยเพียงใด

Share:

Related Post

One Comment

  • สมควรปรับปรุงอย่างยิ่ง เนื่องจากเป็นอาคารที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ และมีคุณค่าทางสถาปัตยกรรม

    Reply

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.