ทต.ศรีสุนทร จัดกิจรรมพบประชาชน ประจำปี 2557

ทต.ศรีสุนทร จัดกิจรรมพบประชาชน ประจำปี 2557

ทต.ศรีสุนทร จัดกิจรรมพบประชาชน ประจำปี 2557

เมื่อเวลา 09.00 น. วันนี้(26/8/57) ที่สนามด้านข้างอนุสาวรีย์ท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร นายสุพจน์ ชนะกิจ นายอำเภอถลาง เป็นประธานเปิดโครงการ “เทศบาลตำบลศรีสุนทร ร่วมกับ อำเภอถลาง พบประชาชน ประจำปี 2557” โดยมีนายวรวุฒิ ทรงยศ นายกเทศมนตรีตำบลศรีสุนทร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราช กำนัน ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ตำบลศรีสุนทร นายสุนทร พลรงค์ ผอ.วิทยาลัยอาชีวะศึกษาภูเก็ต ตัวแทนจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ตลอดจนผู้เข้าร่วมออกบูทกิจกรรมและประชาชนร่วมในพิธีเปิดในครั้งนี่

นายวรวุฒิ ทรงยศ นายกเทศมนตรีตำบลศรีสุนทร กล่าวว่า การจัดกิจกรรมเทศบาลตำบลศรีสุนทร ร่วมกับ อำเภอถลาง พบประชาชน ประจำปี 2557 ในครั้งนี้นั้น โดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน จัดบริการเคลื่อนที่ให้กับประชาชนในเขตเทศบาลตำบลศรีสุนทรแลให้ความสำคัญกับการออกหน่วยเคลื่อนที่ให้บริการแก่ประชาชนโดยนำบริการของภาครัฐและเอกชนประเภทต่างๆ ออกหน่วยบริการให้แก่ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลศรีสุนทรนอกสถานที่ ได้รับความร่วมมือจาหน่วยงานต่างๆ กว่า 20 หน่วยงาน 40 ร้านค้า

นายวรวุฒิ กล่าวอีกว่า สำหรับกิจกรรมที่ให้บริการประกอบด้วย งานด้านให้ความรู้ คำปรึกษา ข้อแนะนำ รับฟังปัญหาข้อร้องเรียน งานทะเบียนราษฎร์ งานทางกฎหมาย การเงินการเกษตร บริการตรวจสุขภาพ บริการตัดผม เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง รถจักรยานยนตร์พร้อมการดูแลเบื้องต้น การฝึกอบรมอาชีพหลักสูตรระยะสั้น จำหน่ายสินค้าราคาประหยัด บริการจัดหางาน แนะแนวอาชีพ ให้คำปรึกษาด้านการประกอบอาชีพ รับเรื่องขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ขอใช้น้ำประปาของเทศบาล รับเรื่องราวร้องทุกข์ต่างๆ แจกทรายอะเบทป้องกันยุงลาย รับชำระภาษี ค่าธรรมเนียมต่างๆและจำหน่ายสิ้นค้าโอทอป สิ้นค้าพื้นบ้านของตำบลศรีสุนทรอีกด้วย

Related Post

โปรฯ ท้าฝน “อะคิมิซึ เทนด้ง” เจ้าของรางวัลเหรียญทอง 8 สมัย

โปรฯ ท้าฝน “อะคิมิซึ เทนด้ง” เจ้าของรางวัลเหรียญทอง 8 สมัย

ร้านอาหารญี่ปุ่น เจ้าของรางวัลเหรียญทองแชมป์เทนด้ง 8 สมัยซ้อนจากประเทศญี่ปุ่น การันตีความอร่อยด้วยรสชาติอันเป็นเอกลักษณ์ที่สืบทอดกันมามากกว่า 135 ปี

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.