สำนักงานหนังสือเดินทางภูเก็ต เร่งประชาสัมพันธ์หวังเพิ่มผู้ใช้บริการ

นายบงกต ศรีนาค รักษาการหัวหน้าสำนักงานหนังสือเดินทางภูเก็ต กล่าวว่า ทางจังหวัดภูเก็ตได้เปิดให้บริการในเรื่องของการทำหนังสือเดินทางให้กับประชาชนในจังหวัดภูเก็ตและจังหวัดใกล้เคียง การเปิดสาขาที่จังหวัดภูเก็ต เป็นการสร้างความสะดวกให้กับประชาชนที่จะเดินทางออกนอกประเทศ และต้องทำหนังสือเดินทางไม่ต้องไปทำหนังสือเดินทางที่ จังหวัดสุราษฎร์ธานีหรือ กรุงเทพฯ  การเปิดสำนักงานในจังหวัดภูเก็ตนั้นไม่ค่อยเป็นที่รู้จักมากนักในหมู่ของประชาชนจึงต้องอาศัยการประชาสัมพันธ์สำนักงานให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง

ในส่วนของการใช้บริการนั้นในวันแรกนั้นมีเข้าใช้บริการ 100 คน หลังจากนั้นมีผู้เข้าใช้บริการ เฉลี่ย 60 คน/วัน สำหรับการมาใช้บริการนั้นผู้ที่มาใช้บริการนั้นต้องเตรียมหลักฐานประจำตัวมาด้วย สำหรับบุคคลที่มีอายุ 20 ปีบริบูรณ์นั้นใช้เพียงบัตรประชาชนและสำเนาส่วนบุคคลที่ไม่บรรลุนิติภาวะที่มีอายุ 0-15 ปี นั้นต้องนำเอกสารใบสูติบัตร และต้องมาพร้อมกับตัวบิดา มารดา หากมีเอกสารหรือหลักฐานอื่นขอให้นำมาด้วยเพื่อง่ายในการทำหนังสือฯ

นายบงกต กล่าวอีกว่า การบริการในการทำหนังสือเดินทางนั้นคิดอัตรา 1000 บาท/คน/เล่ม รวมทั้งค่าบริการในการจัดส่งทางไปรษณีย์ 35 บาท รวมแป็น 1,035 บาท ทั้งนี้ทาง สำนักงานฯ จะมีการจัดส่งเอกสารถึงบ้านและรอรับได้ภายในหนึ่งสัปดาห์สำนักงานหนังสือเดินทางจังหวัดภูเก็ต ตั้งอยู่ในศาลากลางจังหวัด (หลังใหม่) เปิดให้บริการประชาชนตั้งแต่ เวลา 08.30 น. – 16.30 น. ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ หยุดทุกวันหยุดนักขัตฤกษ์และเสาร์-อาทิตย์

Share:

Related Post

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.