ภูเก็ตสัมมนาโครงการสำรวจและออกแบบทางต่างระดับห้าแยกฉลอง

ภูเก็ตสัมมนาโครงการสำรวจและออกแบบทางต่างระดับห้าแยกฉลอง

ภูเก็ตสัมมนาโครงการสำรวจและออกแบบทางต่างระดับห้าแยกฉลอง

เช้าวันนี้ (6 ส.ค.57) นายไมตรี อินทุสุต ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ร่วมกับนายไพศาล สุวรรณรักษ์ รักษาการวิศวกรโยธานเชี่ยวชาญ กรมทางหลวง ในฐานะผู้จัดการโครงการฯ เปิดสัมมนาปัจฉิมนิเทศโครง การสำรวจและออกแบบทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4021/ 4029 และ 4028 กับถนนเทศบาล

นายไมตรี กล่าวว่า บริเวณห้าแยกฉลองมีรูปแบบเป็นวงเวียนขนาดเล็กมีสภาพการจราจรติดขัด และเป็นทางผ่านสถานที่ท่องเที่ยวหลายแห่งในจังหวัดภูเก็ต ซึ่งส่งผลกระทบต่อการจราจรบนโครงข่ายคมนาคมเชื่อมต่อทางแยกดังกล่าว จนเกิดความไม่สะดวกและล่าช้าในการเดินทาง ซึ่งจังหวัดภูเก็ต มีแนวความคิดที่จะขยายและปรับปรุง การก่อสร้างทางแยกต่างระดับจัดตัดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4021/ 4029/ 4028 และถนนเทศบาล ซึ่งเป็นวงเวียน 5 แยกฉลอง เพื่อเป็นบรรเทาปัญหาการจราจรและลดปัญหาการเกิดอุบัติเหตุ ทั้งนี้ยังเป็นการอำนวยความสะดวกในการเดินทางของนักท่องเที่ยวและประชาชนในพื้นที่ให้สะดวกและปลอดภัยมากยิ่งขึ้น รวม ทั้งเป็นการส่งเสริมเศรษฐกิจโดยรวมของจังหวัดภูเก็ตอีกด้วย

ขณะที่นายไพศาล ผู้จัดการโครงการฯ กล่าวว่า โครงการนี้จัดทำขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาการจราจร ติดขัด และรองรับการขยายตัวของเมืองภูเก็ตในอนาคต กรมทางหลวงจึงได้ว่าจ้างกลุ่มบริษัทที่ปรึกษา ประกอบ ด้วย บริษัทเอพซิลอน จำกัด/ บริษัทนูแมพ จำกัด และบริษัทเอเชียแล็ปแอนด์คอนซัลแตนท์ จำกัด ดำเนินการ ศึกษาสำรวจและออกแบบโครงการดังกล่าว ซึ่งเป็นการดำเนิน งานอยู่ในช่วงสุดท้ายของโครงการ การสัมมนาครั้งนี้ต้อง การให้ประชาชน เข้ามามีส่วนร่วมในแผนงานของโครงการ เพื่อสรุปผลการศึกษาโครงการในทุกด้าน ทั้งด้านการออกแบบวิศวกรรม/ ด้านสิ่งแวดล้อม และการมีส่วนร่วมของประชาชน รวมทั้งการรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอ แนะจากผู้เข้าร่วมสัมมนา โดยการสัมมนาครั้งนี้ มีผู้เชี่ยวชาญแต่ละด้านเข้าร่วมสัมมนาด้วย เพื่อนำข้อสรุปต่างที่ได้จากการสัมมนาไปปรับปรุงผลการศึกษาให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นในอนาคตต่อไป

Related Post

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.