ภูเก็ตตั้งเป้าลดปัญหายาเสพติด ช่วง 3 เดือนแรก ไม่ต่ำกว่า 10%

เมื่อเวลา 09.30 น.วันที่ 10 พฤศจิกายน 2552 ที่ห้องประชุมชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต นายวิชัย  ไพรสงบ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการของจังหวัด รองรับปฏิบัติการ “มหาดไทย CLEAN SEAL ทำความดีเพื่อแผ่นดิน กวาดล้างให้สิ้นยาเสพติด” และ ปฏิบัติการประเทศไทยเข้มแข็ง ชนะยาเสพติดยั่งยืน ภายใต้ยุทธศาสตร์ 5 รั้วป้องกัน ระยะที่ 2 โดยมี นายไชยวัฒน์ เทพี ปลัดจังหวัดภูเก็ต  และส่วนราชการเกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม

นายวิชัย กล่าวว่า ตามที่รัฐบาลได้มีนโยบายแก้ไขปัญหายาเสพติด ภายใต้ยุทธศาสตร์ 5 รั้ว ซึ่งจังหวัดภูเก็ตได้มีการจัดทำแผนปฏิบัติการของจังหวัดรองรับแผนปฏิบัติการ ดังกล่าวข้างต้น และให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินงานตามแผนในการบริหารจัดการแก้ไขปัญหายาเสพติดในทุกระดับ เพื่อหยุดยั้งและลดระดับการขยายตัวของปัญหายาเสพติดในพื้นที่เป้าหมาย ซึ่งในจังหวัดภูเก็ตมีพื้นที่เป้าหมายที่ปรากฏปัญหายาเสพติดใน 78 หมู่บ้าน ของทั้ง 3 อำเภอ 16 ตำบล

ทั้งนี้ นายวิชัย ได้กล่าวถึงการดำเนินการตามนโยบายดังกล่าวฯ ของรัฐบาล ในระยะที่ 2 ว่า เมื่อวันที่ 12 พ.ย. ที่ผ่านมา รัฐบาลได้เชิญผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด ผู้บังคับการ ผู้บริหารของกระทรวงต่าง ๆ มาประชุม เพื่อการดำเนินการในระยะที่ 2 ต่อยอดกันในปี 2553 โดยมีเป้าหมายที่จะกวาดล้างยาเสพติดให้หมดสิ้นไป รุกขึ้นไปอีก ไม่น้อยกว่า 30 เปอร์เซ็นต์ จังหวัดภูเก็ตจึงได้มีการประชุมเพื่อการดำเนินการดังกล่าว โดยมีมาตรการการตรวจให้ถี่ขึ้นในพื้นที่ล่อแหลมต่างๆ เช่น  พื้นที่ป่าตอง และชุมชนที่มีผู้ใช้แรงงานอาศัยอยู่  ดังนั้นจึงต้องมีการประชุมทุกภาคส่วนเพื่อกำหนดแผนที่จะปราบปรามให้ยาเสพติดหมดสิ้นไป ตามนโยบายรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย โดยตั้งเป้าหมายอย่างน้อย 10 เปอร์เซ็นต์ ในการดำเนินงาน 3 เดือนแรก  เพื่อลดปัญหายาเสพติดที่กำลังเป็นปัญหาที่ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วนอยู่ในขณะนี้

Share:

Related Post

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.