ภูเก็ตดึงภาคประชาชนเป็นเครือข่ายอาสาสมัครพลังงานชุมชน

ภูเก็ตดึงภาคประชาชนเป็นเครือข่ายอาสาสมัครพลังงานชุมชน

ภูเก็ตดึงภาคประชาชนเป็นเครือข่ายอาสาสมัครพลังงานชุมชน

วันนี้ (25 ก.ค. 57) ที่โรงแรมภูเก็ตเมอร์ลิน นายวิโรจน์ ดำคง พลังงานจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการชี้แจงโครงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานผ่านเครือข่ายอาสาสมัครพลังงานชุมชน โดยมีตัวแทนคลื่นวิทยุชุมชนในจังหวัดภูเก็ตและผู้เข้าร่วมรับฟังการชี้แจงจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

นายวิโรจน์ กล่าวว่า ด้วยสำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงานได้ดำเนินโครงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านพลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงานผ่านเครือข่ายอาสาสมัครพลังงานชุมชน (อส.พน.) ที่เป็นเครือข่ายภาคประชาชนจากโครงการจัดทำแผนพลังงานชุมชนของกระทรวงพลังงานที่ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2550 ปัจจุบันมี อส.พน. จำนวนกว่า 6,000 คนทั่วประเทศ สำหรับจังหวัดภูเก็ตได้คัดเลือก อส.พน.จำนวน 13 คน ในครั้งนี้สำนักงานพลังงานจังหวัดภูเก็ตจึงกำหนดชี้แจงโครงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานผ่านเครือข่ายอาสาสมัครพลังงานชุมชนขึ้นเพื่อเป็นตัวแทน สื่อสารด้านพลังงานภาคประชาชน และมีภารกิจในการสื่อสารด้านพลังงานในหัวข้อสถานการณ์พลังงาน การอนุรักษ์พลังงาน ภารกิจกระทรวงพลังงาน พลังงานทดแทนและการประหยัดพลังงานในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ทั้งนี้เพื่อสร้างความเข้าใจในด้านพลังงานอย่างถูกต้องและตรงประเด็น

 

Related Post

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.