เทศบาลเมืองป่าตอง จัดระเบียบชายหาด แก้ปัญหาการถูกเอารัดเอาเปรียบ

นายชัยรัตน์  สุขบาล รองนายกเทศมนตรีเมืองป่าตอง กล่าวถึงเรื่องการจัดระเบียบชายหาด สำหรับผู้ประกอบการร้านค้าแผงลอย การตั้งเคาน์เตอร์ทัวร์หน้าหาดที่ได้รับการร้องเรียนจากนักท่องเที่ยว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดความเป็นระเบียบในการบริหารจัดการของทางเทศบาลเมืองป่าตอง

สำหรับการวางแผน การจัดระเบียบชายหาด เป็นนโยบายที่นายวิชัย  ไพรสงบ  ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ได้มอบนโยบายให้แก่นายกเทศมนตรีเมืองป่าตอง ลงพื้นที่ดูแลความเรียบร้อยของบริเวณหน้าชายหาด ซึ่งสืบเนื่องมาจากการร้องเรียนของนักท่องเที่ยวที่ได้รับผลกระทบจากการเอารัดเอาเปรียบของผู้ประกอบการ  ในด้านของราคาสินค้าที่มีราคาแพงเกินความเป็นจริง  ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอาหาร  การตั้งเคาน์เตอร์ทัวร์หน้าหาดเพื่อใช้ในบริการนักท่องเที่ยว  การตั้งแผงลอยของผู้ประกอบการ เป็นต้น

ทั้งนี้ทางเทศบาลฯ ได้มีการย้ายร้านประกอบการบางส่วนออกไป และอีกส่วนหนึ่งให้เข้ามาประมูลร้านค้า ซึ่งจะทำให้ร้านค้าแผงลอยที่เป็นปัญหาร้องเรียนอยู่ในขณะนี้หมดไป ตลอดจนการลงพื้นที่ตรวจสอบราคาสินค้า เพื่อไม่ให้นักท่องเที่ยวโดนเอารัดเอาเปรียบ  สำหรับกรณีการตั้งเคาน์เตอร์ทัวร์หน้าหาด จากการตรวจสอบ พบว่าทางผู้ประกอบการได้มีการเช่าพื้นที่ของเทศบาลฯ ซึ่งรายได้จากการเก็บค่าเช่าพื้นที่ ก็นำไปเป็นรายได้ของเทศบาลฯ  สู่การพัฒนาป่าตองต่อไป

Share:

Related Post

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.