ทอท. และอบต.ไม้ขาว ลงนาม MOU บริหารจัดการน้ำ

ทอท. และอบต.ไม้ขาว ลงนาม MOU บริหารจัดการน้ำ

ทอท. และอบต.ไม้ขาว ลงนาม MOU บริหารจัดการน้ำ

วันนี้ (4 ก.ค.57) นายไมตรี อินทุสุต ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต และนาง ณัฐา อินทวงศ์ ผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพย์สิน บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ ทอท.เป็นพยานการลงนามข้อตกลงความร่วมมือ และรับเงินบริจาคในการบริหารจัดการพื้นที่พรุเป็ดน้ำ พรุทับเคย เพื่อจัดการน้ำในตำบลไม้ขาว อ.ถลาง จ.ภูเก็ต ระหว่างองค์การบริหารส่วนตำบลไม้ขาว กับ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) โดยนายประเทือง ศรขำ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานภูเก็ต กับ นาย วุฒิศักดิ์ สิงฆาฬะ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไม้ขาว ณ ห้องประชุมท่าอากาศยานภูเก็ต

นางณัฐา อินทวงศ์ ผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพย์สิน บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า การลงนามข้อตกลงความร่วมมือ และรับเงินบริจาคในการบริหารจัดการพื้นที่พรุเป็ดน้ำ พรุทับเคย เพื่อจัดการน้ำในตำบลไม้ขาว อ.ถลาง จ.ภูเก็ต ระหว่างองค์การบริหารส่วนตำบลไม้ขาว กับ บริษัท ท่าอากาศยานไทย โดยทางบริษัท ท่าอากาศยานไทยฯ ได้มอบเงินให้อบต.ไม้ขาว จำนวน 3 ล้านบาท เพื่อดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนโดยร่วมในพื้นที่ตำบลไม้ขาว

ทั้งนี้ สืบเนื่องจาก ทาง อบต.ไม้ขาว ได้ร้องเรียนไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต และนายอำเภอถลาง เมื่อปี 2538 ว่า การถมพรุเป็ดน้ำ และพรุทับเคย เพื่อสร้างสนามบินภูเก็ตนั้นเป็นการสร้างปัญหาการขาดแคลนน้ำให้แก่ประชาชนในพื้นที่ตำบลไม้ขาว ซึ่งเรื่องนี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นหลังจาก ทอท.ได้รับโอนสนามบินภูเก็ตมาจากกรมการบินพาณิชย์ ที่ได้มีการก่อสร้างสนามบิน และใช้พื้นที่ดังกล่าวไปแล้ว ซึ่งพื้นที่ดังกล่าวเป็นที่หลวงที่อยู่ในการดูแลของกรมธนารักษ์ โดยในขณะนั้น ทาง อบต.ไม้ขาว ได้ขอให้ ทอท.สนับสนุนงบประมาณ จำนวน 15 ล้านบาท สำหรับการจัดซื้อที่ดินประมาณ 10 ไร่ เพื่อเจาะหาน้ำบาดาลมาทดแทนพรุทั้ง 2 แห่งแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำ แต่ทาง ทอท.ไม่สามารถที่จะจัดสรรงบประมาณมาดำเนินการได้ เพราะเกรงว่าจะไม่สอดคล้องต่อการใช้งบประมาณ และอาจจะถูก สตง.ตรวจสอบได้ หากไม่สามารถนำน้ำบาดาลมาใช้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ได้ และในขณะเดียวกัน ทางอำเภอถลาง ก็ได้ยกเลิกพรุทั้ง 2 แห่งเป็นทางสาธารณะประโยชน์แล้วด้วย

จนเมื่อปี 2548 ที่ผ่านมา ทาง ทอท.ได้ตั้งคณะทำงานขึ้นมาพิจารณาเรื่องนี้ ซึ่งมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเป็นคนกลาง ไม่ว่าจะเป็นกรมธนารักษ์ ทอท. อบต.ไม้ขาว อำเภอถลาง และจังหวัดภูเก็ต เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาดังกล่าว จนมีการประชุม ครม.สัญจรที่จังหวัดภูเก็ต และได้มีการหยิบยกปัญหาดังกล่าว และการขาดแคลนน้ำในภูเก็ตเข้าสู่การพิจารณาของ ครม.ทาง ครม.จึงได้ให้ทาง ทอท.สนับสนุนงบประมาณ
26.8 ล้านบาท เพื่อต่อท่อขนาดใหญ่จากอ่างเก็บน้ำบางเหนียวดำ ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง มายังสนามบินภูเก็ต และให้ทาง อบต.ไม้ขาว ต่อท่อจากสนามบินไปยังชุมชนในพื้นที่ไม้ขาว ทำให้ปัญหาการขาดแคลนน้ำของตำบลไม้ขาวหมดไป และทาง ทอท.จึงได้ตกลงจ่ายเงินบริจาค จำนวน 3 ล้านบาท ให้แก่ อบต.ไม้ขาว เพื่อนำไปใช้ในกิจกรรมต่าง ๆ ของ อบต.ไม้ขาว ที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนชาวตำบลไม้ขาวโดยรวม

Related Post

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.