รองผู้ว่าฯ มอบนโยบายเมืองกะทู้ เน้นต้องร่วมกันพัฒนา

เมื่อเวลา 14.00 น.วันที่ 17 พ.ย. 52 นายธีระยุทธ เอี่ยมตระกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายการทำงานให้กับบุคลากรและเจ้าหน้าที่ของทางเทศบาลตำบลกะทู้ โดยมีนายชัยอนันท์ สุทธิกุล นายกเทศบาลเมืองกะทู้และเจ้าหน้าที่เป็นผู้ให้การต้อนรับ

นายธีระยุทธ  กล่าวว่า การมารับตำแหน่งใหม่ในจังหวัดภูเก็ต ได้รับมอบหมายภารกิจจากท่านผู้ว่าฯ ให้ดูแลในเรื่องของการมอบนโยบายการทำงานให้กับหน่วยงานให้จังหวัดภูเก็ตไม่ว่าจะเป็น เทศบาลเมือง เทศบาลตำบล ซึ่งท้องถิ่นแต่ละท้องถิ่นนั้นมีแหล่งท่องเที่ยวหรือจุดเด่นหรือวัฒนธรรมประเพณีและขนบธรรมเนียมการปฏิบัติในแต่ละท้องถิ่นนั้นไม่เหมือนกัน การทำความรู้จักกับท้องที่นั้นต้องลงไปตรวจสอบในพื้นที่จริง ๆ ไม่ใช้เป็นการรู้จักเพียงแค่ในศาลากลางหรือจากเอกสารต่าง ๆ

นายธีระยุทธ  ยังกล่าวอีกว่าในส่วนของเทศบาลเมืองกะทู้นั้น ไม่มีส่วนที่ติดกับกับชายทะเลไม่เหมือนกับจุดอื่นที่พื้นที่ส่วนใหญ่ติดกับชายทะเลแต่นั้นก็ไม่ใช่จุดด้อยของกะกู้แต่มันเป็นจุดเด่นที่กะทู้มี ในส่วนของกะทู้นั้นมีความโดดเด่นในเรื่องของศิลปะ วัฒนธรรม และที่พักอาศัย ดังนั้นการที่กะทู้มีในส่วนนี้นั้นเป็นการเชื่อมโยงเข้าหากันกับส่วนอื่นที่ กะทู้ไม่มี

ความโดดเด่นของกะทู้มีไม่เหมือนกับท้องที่อื่นเป็นการแสดงถึงความเป็นเอกลักษณ์ ที่ไม่เหมือนใครของกะทู้เป็นตัวชูความโดดเด่น การที่ทางเทศบาลฯ ได้นำเสนอในเรื่องราวความโดดเด่นของศิลปะ วัฒนธรรมและที่อยู่อาศัย นั้นก็ควรจะมีการวางแผนการปฏิบัติงานหรือกิจกรรมให้เหมาะกับพื้นที่ของตน นั้นเป็นสิ่งที่ดีทีสุด

นายธีระยุทธ กล่าวในตอนท้ายว่า การพัฒนาในจังหวัดภูเก็ตนั้นเป็นการพัฒนาเพื่อการท่องเที่ยวของจังหวัด ดังนั้นการพัฒนาของแต่ละท้องที่นั้นควรมีการพัฒนาที่เป็นการพัฒนาควบคู่เพื่อให้จังหวัดของเรานั้นได้รับคำชมจากนักท่องเที่ยวและผู้ที่มาเยือน ว่าเป็นจังหวัดที่มีการพัฒนาในทุกด้านเหมาะแก่การมาท่องเที่ยว

Share:

Related Post

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.