ภูเก็ตจัดกิจกรรมวันลดสูบบุหรี่โลก 2557

ภูเก็ตจัดกิจกรรมวันลดสูบบุหรี่โลก 2557

ภูเก็ตจัดกิจกรรมวันลดสูบบุหรี่โลก 2557

วันนี้ (30 พ.ค. 57) นายไมตรี อินทุสุต ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม รณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก โดยจังหวัดภูเก็ต ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต และโรงพยาบาลมิชชั่นภูเก็ต จัดขึ้นที่บริเวณหน้าธนาคารไทยพาณิชย์ ภายในห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี สาขาภูเก็ต ทั้งนี้เพื่อรณรงค์ให้เยาวชนและประชาชนตระหนักถึงอันตรายที่จะได้รับจากบุหรี่ โดยมีนายแพทย์กฤษณ์ สกุลแพทย์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วยนายประพฤทธิ์ สายวัฒนาสุข ผู้จัดการห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี สาขาภูเก็ต /นายอธิคม ​ ศรีรัตนประภาส ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมิชชั่นภูเก็ต ​เข้าร่วมพิธี

นายอธิคม ​ศรีรัตนประภาส กล่าวว่า ตามที่องค์กรอนามัยโลกได้กำหนดให้ วันที่ 31 พฤษภาคม ของทุกปี เป็นวันงดสูบบุหรี่โลก โดยในแต่ละปีได้กำหนดประเด็นการรณรงค์เพื่อสร้างความตระหนักถึงอันตรายและความสูญเสียทั้งทางสุขภาพ เศรษฐกิจและสังคมที่เกิดจากการสูบบุหรี่ โดยรณรงค์ให้ประชาชนลดการบริโภคยาสูบ รวมถึงสร้างค่านิยมในการไม่สูบบุหรี่แก่ประชาชนและเยาวชน ซึ่งในปีนี้ได้กำหนดประเด็นการรณรงค์ คือ “บุหรี่ : ภาษียิ่งเพิ่ม คนตายยิ่งลด” เพื่อให้สังคมตระหนักถึงอันตรายและผลกระทบจากการบริโภคยาสูบ ทั้งผู้สูบบุหรี่และผู้ใกล้ชิด สนับสนุนให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมการบริโภคยาสูบ และปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้อง รวมถึงตระหนักถึงอันตรายของการได้รับควันบุหรี่มือสอง อีกทั้งขอความร่วมมือในการสร้างสังคมภูเก็ต ให้เป็นเขตปลอดบุหรี่ ร่วมกันปฏิบัติตามกฎหมายควบคุมการบริโภคยาสูบ 2535 อาทิ ไม่สูบบุหรี่ในที่สาธารณะ ไม่จำหน่ายบุหรี่แก่เด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี เป็นต้น รณรงค์ลดการบริโภคยาสูบ เพื่อให้คุณภาพชีวิตที่ดี มีร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ ทั้งกายและใจ

สำหรับกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 30 – 31 พฤษภาคม 2557 โดยภายในงานประกอบด้วยกิจกรรม การแข่งขันวาดภาพและคำขวัญ การจัดนิทรรศการ การตอบปัญหาชิงรางวัล ระบายสีเล่นเกมส์เกี่ยวกับวัดงดสูบบุหรี่โลก ให้บริการตรวจสุขภาพเบื้องต้นฟรี ตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือด ตรวจความดันโลหิต และให้คำปรึกษาเทคนิคการเลิกสูบบุหรี่ ซึ่งผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้จะได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อเป็นภูมิต้านภัยยาสูบ ร่วมสร้างให้จังหวัดภูเก็ตเป็นจังหวัดปลอดจากควันบุหรี่

Related Post

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.