จังหวัดภูเก็ตจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์วันพระบิดาแห่งฝนหลวง

วันนี้ (14 พฤศจิกายน) เวลา 09.30 น.ที่หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต สำนักพระพุทธศาสนาจังหวัด สำนักงานเกษตรจังหวัด สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด และสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ร่วมกันจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราชและพิธีถวายราชสดุดี ในปี 2552 ที่เป็นปีมหามงคลยิ่งที่ทรงมีพระชนมพรรษาครบ 82 พรรษาและเนื่องในโอกาสวันพระบิดาแห่งฝนหลวงและ โดยมีนายวิชัย ไพรสงบ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานในพิธีเปิดกรวยและจุดเทียนชัยถวายพระพร พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นคณาจารย์เจ้าหน้าที่นัก ศึกษาและมาร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก ในโอกาสเดียวกันนี้พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์  9 รูปเจริญพระพุทธมนต์ และพระสงฆ์จำนวน 99 รูปสวดพระพุทธมนต์

ทั้งนี้เพื่อให้พสกนิกรทุกหมู่เหล่าได้แสดงออกถึงความจงรักภักดี เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์และร่วมกันน้อมอธิษฐานจิตถวายพระพรแด่พระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ให้ทรงหายจากพระอาการประชวร และเพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน ที่ทรงมีต่อพสกนิกรทุกหมู่เหล่าด้วย

Related Post

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.