สภาอุตสาหกรรมภูเก็ต ฝึกอบรมผู้ควบคุมหม้อไอน้ำ

สภาอุตสาหกรรมภูเก็ต ฝึกอบรมผู้ควบคุมหม้อไอน้ำ

สภาอุตสาหกรรมภูเก็ต ฝึกอบรมผู้ควบคุมหม้อไอน้ำ

เมื่อเวลา 09.00 น. วันนี้ (24 ก.พ.57) ที่ห้องประชุมโรงแรมเพิร์ล จังหวัดภูเก็ต นายวินัย  พรหมจันทร์ อุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการเปิดการอบรมหลักสูตร ผู้ควบคุมหม้อไอน้ำ โดยมี นายชริน ธำรงเกียรติกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ต ตัวแทนจาก บริษัท ห้างร้าน ผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องร่วมอบรม

นายวินัย กล่าวว่า เป็นที่ทราบกันดีว่าปัจจุบันนี้ผู้ประกอบการของสถานประกอบการต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นโรงงานอุตสาหกรรม โรงแรม หรือโรงพยาบาล ต่างมีการนำเทคโนโลยีเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ทันสมัยมาใช้มากขึ้น ทั้งนี้เพื่อเพิ่มศักยภาพ ประสิทธิภาพ และลดต้นทุน ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นการแข่งขันทางการค้า สำหรับหม้อไอน้ำและหม้อต้มของเหลวที่ใช้เป็นสื่อนำความร้อน นับเป็นเครื่องจักรที่มีความสำคัญเพราะถ้าเรามีความรู้ความเข้าใจก็จะเกิดประโยชน์อย่างมาก แต่หากไม่มีความรู้ขาดทักษะในการใช้อาจเกิดการผิดพลาดได้อย่างร้ายแรง ดังนั้นจึงจัดให้มีการอบรม การดูแลควบคุมหม้อไอน้ำขึ้นเพื่อสร้างคุณประโยชน์ในการทำงานต่อไป

ด้าน นายชริน กล่าวว่า สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดร่วมกับสภาอุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ตร่วมกันจัดอบรมสัมมนาการดูแลรักษาความปลอดภัยในการใช้หม้อไอน้ำ ให้ผู้ประกอบการ มีความรู้ความเข้าใจ การดูแลรักษา การใช้หม้อไอน้ำซึ่งใช้เวลาการอบรมเป็นเวลา 6 วัน ตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2557 โดยมีผู้เข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้จาก 14 จังหวัดภาคใต้ ซึ่งเชิญวิทยาการผู้มีความรู้เฉพาะด้านการควบคุมหม้อไอน้ำโดยตรงมาให้ความรู้แก่ผู้ร่วมอบรม โดยความคาดหวังว่าผู้เข้าร่วมอบรมทั้งหมดสามารถนำความรู้ที่ได้จากการอบรมไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้จริงเพื่อลดความเสี่ยงหากเกิดปัญหาจากตัวหม้อไอน้ำ

Share:

Related Post

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.