กรมบังคับคดีจัดสัญจร “ทรัพย์ถูกตา ราคาถูกใจ” ที่ภูเก็ต

กรมบังคับคดีจัดสัญจร “ทรัพย์ถูกตา ราคาถูกใจ” ที่ภูเก็ต

กรมบังคับคดีจัดสัญจร "ทรัพย์ถูกตา ราคาถูกใจ" ที่ภูเก็ต

เมื่อเวลา 09.30 น. วันนี้ (21 ก.พ.57) ที่โรงแรมมิเลนเนียม รีสอร์ท ป่าตอง อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต กรมบังคับคดี เปิดแถลงข่าวตามโครงการสื่อมวลชนสัญจร ทรัพย์ถูกตา ราคาถูกใจ ครั้งที่ 4 จังหวัดภูเก็ต เพื่อประชาสัมพันธ์ทรัพย์ของสำนักงานบังคับคดีในจังหวัดภูเก็ต ให้เข้าถึงผู้ลงทุนทั้งชาวไทยและต่างชาติ นำโดยนายอรรถ อรรถานนท์ รองอธิบดีกรมบังคับคดี พร้อมด้วย นายบุญธรรม ทองขลิบ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการบังคับคดีแพ่ง นางอรัญญา ทอน้ำตะโก ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีแพ่ง กรุงเทพมหานคร 4 และนายสำเนา สุวรรณสัมพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดภูเก็ต นอกจากนี้ยังมี นายธวัชชัย ไทยเขียว รองปลัดกระทรวงยุติธรรมร่วมเป็นเกียรติในครั้งนี้ด้วย

นายอรรถ อรรถานนท์ กล่าวว่า ด้วยกรมบังคับคดีมีภารกิจในการบังคับคดีให้เป็นไปตามคำพิพากษาของศาลทั้งการบังคับคดีแพ่งและคดีล้มละลายการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ การชำระบัญชี การวางทรัพย์ การประเมินราคาทรัพย์สินและการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ซึ่งที่ผ่านมากรมบังคับคดีได้มีการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้กับการปฏิบัติงาน เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและอำนวยความสะดวกให้แก่คู่ความ รวมทั้งการนำกระบวนการไล่เกลี่ยชั้นบังคับคดีมาใช้เพื่อลดปัญหาความขัดแย้งระงับข้อพิพาทระหว่างคู่ความลดปริมาณคดีที่เข้าสู่กระบวนการบังคับคดีและสร้างสัมพันธ์ที่ดีระหว่างคู่ความ

สำหรับโครงการสื่อมวลชนสัญจร ทรัพย์ถูกตา ราคาถูกใจ กรมบังคับคดี ต้องการประชาสัมพันธ์ทรัพย์ของบังคับคดีให้เข้าถึงนักลงทุนและผู้ที่สนใจอย่างแท้จริง โดยก่อนหน้านี้ได้จัดขึ้นที่พัทยา ขอนแก่น เชียงใหม่ และครั้งนี้เป็นครั้งที่ 4 ที่จังหวัดภูเก็ต
ในส่วนของจังหวัดภูเก็ตนั้น ผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2556 ที่ผ่านมา สำนักงานบังคับคดีจังหวัดภูเก็ต สามารถผลักดันทรัพย์สินได้กว่า 1 พันล้านบาท ส่วนในปีงบประมาณ 2557 นี้ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดภูเก็ต มีทรัพย์ที่จะนำขายทอดตลาดมูลค่าทั้งสิ้น 5 พันล้านบาท คาดว่าสามารถผลักดันทรัพย์สินได้ จำนวน 2 พันล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 40 ของมูลค่าทรัพย์
สำหรับทรัพย์เด่น ๆ ของจังหวัดภูเก็ตส่วนใหญ่ร้อยละ 70 เป็นที่ดินพร้อมบ้าน ร้อยละ 20 เป็นคอนโดมิเนียม และร้อยละ 10 เป็นที่ดินเปล่า

Related Post

Leave a Reply