สสจ.ภูเก็ต ห่วงใยสุขภาพประชาชน จัดมหกรรมวันเบาหวานโลก

เมื่อเวลา 13.30 น. วันที่ 13 พ.ย. 52 ที่ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซีสาขาภูเก็ต นายแพทย์พงษ์สวัสดิ์  รัตนแสง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการจัดกิจกรรม มหกรรมลดเสี่ยงลดโรคไม่ติดต่อ ต้านภัยเบาหวาน วันเบาหวานโลก โดยมีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดและประชาชนผู้สนใจ เข้าร่วม

นายแพทย์พงษ์สวัสดิ์  กล่าวว่า องค์การอนามัยโลกกำหนดให้วันที่ 14 พ.ย. ของทุกปีเป็นวันเบาหวานโลก โดยกำหนดประเด็นรณรงค์คือ รู้และเข้าใจ ร่วมมือ ร่วมใจ ป้องกันโรคเบาหวาน  ซึ่งโรคเบาหวานเกิดจากพฤติกรรมสุขภาพที่ไม่พอเพียงและขาดความสมดุล สภาพแวดล้อมไม่ปลอดภัย  ขาดการใส่ใจดูแล ควบคุม  ป้องกันปัจจัยเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ ซึ่งสามารถป้องกันได้โดยมีพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสม เน้น 3  อ. 2  ส. ได้แก่ อาหาร  ออกกำลังกาย  อารมณ์  งดสูบบุหรี่  และลดการดื่มสุรา

แต่เนื่องจากประชาชนยังขาดความเข้าใจและคิดว่าเป็นเรื่องไกลตัวจึงยังไม่ให้ความสำคัญเท่าที่ควร ห้างฯ บิ๊กซีภูเก็ตจึงร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต  โรงพยาบาลถลาง และโรงพยาบาลป่าตอง จัดมหกรรม ลดเสี่ยง  ลดโรคไม่ติดต่อ  ต้านภัยเบาหวาน  วันเบาหวานโลก ขึ้นเพื่อประชาสัมพันธ์  สร้างความตระหนักการป้องกัน  ลดเสี่ยง  ลดโรคเบาหวาน  ความดันโลหิตสูง เป็นการสื่อสารเตือนภัยการป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง สร้างองค์ความรู้ ส่งผลให้ประชาชนเกิดการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตใหม่ เป็นวิถีชีวิตที่ลดเสี่ยง ลดโรค ให้ก้าวสู่วิถีชีวิตพอเพียง สุขภาพพอเพียง ระบบสุขภาพพอเพียง และสังคมอยู่เย็นเป็นสุข ร่วมกันอย่างยั่งยืน ห่างไกลโรคเบาหวาน  ความดันโลหิตสูง

สำหรับกิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย การจัดนิทรรศการ การแข่งขันวาดภาพระบายสี  หัวข้อ “ลดเสี่ยง  ลดโรคเบาหวาน  ความดันโลหิตสูง”   การตอบปัญหาชิงรางวัล  เล่นเกมส์มหาสนุกลดเสี่ยง  ลดโรคไม่ติดต่อ ตรวจสุขภาพ  ตรวจหาค่าดัชนีมวลกาย  นวดเท้าคลายเครียดและบริการให้คำปรึกษาทำอย่างไรห่างไกลเบาหวาน ความดันโลหิตสูง  กำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 13-14 พ.ย. 52 ณ ห้างฯ  บี๊กซีสาขาภูเก็ต

Related Post

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.