กกต.ภูเก็ต เตรียมพร้อมจัดการเลือกตั้ง สส.

กกต.ภูเก็ต เตรียมพร้อมจัดการเลือกตั้ง สส.

 

กกต.ภูเก็ต เตรียมพร้อมจัดการเลือกตั้ง สส.เมื่อเวลา 13.30 น. วันที่ 26 ธ.ค. 56 ที่ห้องประชุมสำนักงาน กกต.ภูเก็ต นายสมเกียรติ สังข์ขาวสุทธิรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในการประชุม หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ปี 2557 โดยมี นายเสรี พาณิชย์กุล ปลัดจังหวัดภูเก็ต พ.ต.อ อรุณ แกล้ววาที รองผู้บังคับการตรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต นายกิติพงษ์ เที่ยงคุณากฤต ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดภูเก็ต คณะกรรมการการเลือกตั้ง หัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าร่วม

สำหรับวาระการประชุมที่สำคัญมีการเตรียมความพร้อมการรักษาความสงบเรียบร้อยในวันรับสมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง และการสนับสนุนช่วยเหลือ กกต.จังหวัด กกต.เขต ในเรื่องการติดตั้งเครื่องมือสื่อสาร การติดตั้งไฟฟ้าสำรอง การสนับสนุนบุคลากรเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งเป็นต้น

นายสมเกียรติ กล่าวว่า จังหวัดภูเก็ตมีเขตการเลือกตั้ง 2 เขต ประมาณ 400 หน่วยการเลือกตั้งคืออำเภอเมืองและอำเภอกะทู้ มีผู้มีสิทธ์ในการใช้สิทธ์ 220,109 คน โดยในวันที่ 28 ธันวาคม 2556 – 1 มกราคม 2557 ทางจังหวัดภูเก็ตจะมีการรับสมัครการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตที่ ศาลาประชาคมจังหวัดภูเก็ต เวลา 08.30 น. – 16.30 น. ส่วนการลงคะแนนเลือกตั้งทั่วไปจะมีขึ้นในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 08.00 -15.00 น.โดยสถานที่ลงคะแนนของเขต 1 คือ หอประชุมเทศบาลนครภูเก็ต เขต 2 คือ หอประชุมโรงเรียนกะทู้วิทยา และหอประชุมโรงเรียนถลางพระนางสร้าง สำหรับการลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้าของประชาชนต่างจังหวัดที่เข้ามาท่องเที่ยวหรือประกอบอาชีพอยู่ในจังหวัดภูเก็ตสามารถใช้สิทธิล่วงหน้าได้ในวันที่ 26 มกราคม 2557 ที่ ศาลาประชาคม ตั้งแต่เวลา 08.00-15.00 น.

Share:

Related Post

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.