เทศบาลนครภูเก็ตปรับปรุงบ่อฝังกลบขยะ แก้ปัญหากลิ่นเหม็นและมลพิษ

เทศบาลนครภูเก็ต ดำเนินการปรับปรุง ระบบบ่อฝังกลบขยะมูลฝอย เพื่อแก้ไขปัญหาเร่งด่วนแก่ผู้ได้รับผลกระทบจากกลิ่นรบกวน แมลงวันและน้ำเน่าเสีย ก่อนการก่อสร้างเตาเผาขยะแห่งใหม่จะแล้วเสร็จ นางสาวสมใจ  สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต เปิดเผยว่า ตามที่เทศบาลนครภูเก็ต ได้ก่อสร้างศูนย์จัดการขยะรวมจังหวัดภูเก็ต ได้ดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2540 พบว่าขยะมูลฝอยในจังหวัดภูเก็ตได้เพิ่มปริมาณมากขึ้นทุกปี จากปัญหาขยะมูลฝอยที่มีเกินขีดความสามารถของเตาเผาขยะทำให้เทศบาลนครภูเก็ต ต้องสรรหาเอกชน เพื่อลงทุนก่อสร้างเตาเผาขยะหัวที่ 2 ที่สามารถเผาขยะได้ไม่ต่ำกว่า 300 ตันต่อวัน

บริษัท พีเจที เทคโนโลยีจำกัด เป็นผู้ได้รับการคัดเลือกให้ลงทุน และขณะนี้ผู้ลงทุนอยู่ระหว่างการคัดเลือกผู้รับเหมาก่อสร้าง และจะใช้เวลาในการก่อสร้างประมาณ 20 เดือนจึงจะเปิดดำเนินการได้ ดังนั้น เทศบาลนครภูเก็ตจึงมีความจำเป็นที่จะต้องทำการปรับปรุงบ่อฝังกลบขยะพื้นที่ 120 ไร่ เพื่อรองรับปริมาณขยะที่เพิ่มขึ้น โดยบ่อฝังกลบดังกล่าวเริ่มทำการตั้งแต่ปี 2535 ซึ่งทำการฝังกลบจนเต็มพื้นที่แล้ว ก่อให้เกิดปัญหากลิ่นเหม็น น้ำเน่าเสีย ส่งผลกระทบต่อประชาชนใกล้เคียง

เทศบาลได้ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวน 43 ล้านบาท เพื่อดำเนินการปรับปรุงบ่อฝังกลบขยะมูลฝอย นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต กล่าวต่อว่า เทศบาลได้แก้ปัญหาขยะใหม่ที่จะเข้าสู่บ่อฝังกลบด้วยการฉีดพ่นละออง จุลินทรีย์ ทำให้ปัญหากลิ่นและแมลงลดลง ทั้งนี้การแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยของเทศบาลนครภูเก็ต เป็นเพียงการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุและไม่สามารถจะทำให้สำเร็จได้ หากประชาชนไม่ให้ความร่วมมือ ในการลดปริมาณและคัดแยกขยะก่อนทิ้ง

Related Post

ผู้ว่าฯภูเก็ต สั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังซ้ำซาก

ผู้ว่าฯภูเก็ต สั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังซ้ำซาก

เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 10.00 น. ที่ห้องประชุม ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต นายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต

Leave a Reply