ภูเก็ตเดินรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก และสตรี

ภูเก็ตเดินรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก และสตรี

ภูเก็ตเดินรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก และสตรี

เมื่อเวลา 09.00 น. วันนี้ ( 25 พ.ย.56 ) ที่สนามชัยจังหวัดภูเก็ต นายไมตรี อินทุสุต ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และความรุนแรงในครอบครัว โดยมี นายเสรี พานิชย์กุล ปลัดจังหวัดภูเก็ต นายกิตติพงศ์ ตีรณัตถพงศ์ อัยการจังหวัดสำนักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฏหมายแก่ประชาชนจังหวัดภูเก็ต นางพิมพร ขอศานติวิชัย  พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดภูเก็ต ภาครัฐ เครือข่ายสตรี อาสาสมัครสาธารณสุข อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน นักเรียนนักศึกษา ตลอดจนถึงประชาชนเข้าร่วม

นายกิตติพงศ์ กล่าวว่า ตามที่องค์การสหประชาชาติได้กำหนดให้วันที่ 25 พฤศจิกายน ของทุกปีเป็นวันขจัดความรุนแรงต่อสตรีสากล โดยมีสัญลักษณ์เป็น “ริบบิ้นสีขาว” ร่วมกันรณรงค์ทั่วโลก และในประเทศไทย ทางคณะรัฐมนตรีมีมติให้เดือนพฤศจิกายนของทุกปีเป็นเดือนแห่งการรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และความรุนแรงในครอบครัว โดยจังหวัดภูเก็ตได้จัดกิจกรรมการเดินรณรงค์ภายใต้แนวคิด “รัก…ไร้รุนแรง” มีผู้เข้าร่วมจำนวน 800 คน ประกอบด้วยภาครัฐ เครือข่ายสตรี อาสาสมัครสาธารณสุข อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน นักเรียนนักศึกษา ตลอดจนถึงประชาชน

ด้านนายไมตรี กล่าวว่า จังหวัดภูเก็ตตระหนักถึงปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และความรุนแรงในครอบครัวมาโดยตลอด ปัญหาดังกล่าวเป็นปัญหาที่สำคัญ ปัจจุบันจะเห็นในข่าวสารในเรื่องของการละเมิดสิทธิ โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และความรุนแรงในครอบครัวอยู่เป็นระยะ จึงควรให้มีการรณรงค์อย่างต่อเนื่อง ความรุนแรงดังกล่าวไม่เพียงแต่มีผลกระทบต่อผู้ถูกกระทำความรุนแรงโดยตรงเท่านั้น แต่ยังนำไปสู่ปัญหาอื่นๆโดยเฉพาะความสูญเสียของสังคม หากสถาบันครอบครัวอ่อนแอ หรือความรุนแรงกลายเป็นพฤติกรรมที่ยอมรับกันโดยทั่วไปย่อมมีผลต่อสังคมและความสงบสุขของประเทศชาติ อย่างไรก็ตามทางจังหวัดหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการดำเนินโครงการดังกล่าวในครั้งนี้จะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความตื่นตัว และแสดงเจตนารมณ์ร่วมกันในการรวมพลังต่อต้านการใช้ความรุนแรง ไม่นิ่งเฉย ไม่ยอมรับ ไม่กระทำความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และความรุนแรงในครอบครัว

Share:

Related Post

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.