นำร่องโครงการสถานีวิทยุชุมชน 4 จังหวัดฝั่งอันดามัน

วันนี้ (12 พ.ย. 2552 ) เวลา 09.00 น  ณ ห้องประชุมสโมสร ศูนย์ควบคุมการบินภูเก็ต  นายเริงศักดิ์  กัลป์ยาณชาติ  รองผู้อำนวยการใหญ่อาวุโส (วิศวกรรม ) บริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด   เป็นประธานเปิดการสัมมนา “โครงการสถานีวิทยุชุมชนต้นแบบ” เพื่อแนะนำ และทำความเข้าใจถึงผลกระทบจากการรบกวนคลื่นความถี่วิทยุย่านการบิน (จังหวัดภูเก็ต พังงา กระบี่ และระนอง)โดยมี นายฤๅชัย  ณ สงขลา ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารส่วนภูมิภาค 2  และผู้ประกอบการสถานีวิทยุชุมชนในจังหวัดภูเก็ต กระบี่ พังงา  ระนอง  เข้าร่วมการประชุม

นายเริงศักดิ์  กล่าวว่า  การเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของสถานีวิทยุชุมชน ทำให้มีสถานีวิทยุที่มีการใช้อุปกรณ์ที่ด้อยคุณภาพ ซึ่งต่อมาได้พบว่าก่อให้เกิดสัญญาณรบกวนต่อคลื่นวิทยุควบคุมจราจรทางอากาศ ในลักษณะของคลื่นแทรกและเป็นคำพูด/เสียงเพลง สร้างความสับสนให้กับนักบิน ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด โดยจะส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยในการบินเป็นอย่างยิ่ง

ทั้งนี้ต้นเหตุของการเกิดสัญญาณรบกวนนี้ เกิดจากที่คลื่น FM จากสถานวิทยุชุมชนที่ถูกส่งออกอากาศ พร้อม ๆ กันจำนวนมากด้วยอุปกรณ์ไม่ได้มาตรฐาน ก่อให้เกิดการแพร่กระจายคลื่นแปลกปลอม ทั้ง Harmonic และ Spurious Emission  ออกมารบกวนได้อย่างมาก  ซึ่งเมื่อสถานีวิทยุ FM  ออกอากาศ  เครื่องรับวิทยุภาคพื้นดินจะรับสัญญาณได้ไกลสุดประมาณ  22 กม. หากส่งคลื่นแลกปลอมออกมาด้วยคลื่นสัญญาณจะไม่รบกวนสถานีภาคพื้นดินของบริษัท วิทยุการบิน แต่จะรบกวนเครื่องบินบนอากาศ เนื่องจากคลื่นสามารถเดินทางได้ตามระยะ Line of Sight ( LOS)

นายเริงศักดิ์ ยังกล่าวต่ออีกว่า  การจัดโครงการสถานีวิทยุชุมชนต้นแบบ ร่วมกับผู้ประกอบการสถานีวิทยุชุมชนในจังหวัดภูเก็ต กระบี่ พังงา ระนอง ในครั้งนี้  จะสามารถลดผลกระทบจากการรบกวนของสถานีวิทยุชุมชน ผ่านกระบวนการให้ความรู้  สร้างความตระหนักถึงปัญหาที่เกิดขึ้น  รวมถึงการเตรียมความพร้อมในการปรับปรุงสถานีวิทยุชุมชนให้กระจายเสียงด้วยสัญญาณวิทยุที่มีคุณภาพ  ตลอดจนเป็นสถานีต้นแบบที่สามารถขยายผลไปปรับใช้ในพื้นที่อื่น ๆ ของประเทศได้

Related Post

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.