ศิษย์เก่าจุฬา-ธรรมศาสตร์ภูเก็ต แสดงจุดยืนค้านนิรโทษสุดซอย

ศิษย์เก่าจุฬา-ธรรมศาสตร์ภูเก็ต แสดงจุดยืนค้านนิรโทษสุดซอย

ศิษย์เก่าจุฬา-ธรรมศาสตร์ภูเก็ต แสดงจุดยืนค้านนิรโทษสุดซอย

วันนี้ (6 พ.ย. 56) สมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยภูเก็ต และสมาคมธรรมศาสตร์ภูเก็ต นำโดยนาง พรพินิจ พัฒนสุวรรณา นายกสมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยภูเก็ต นาย โชติอนัตต์ พิสุทธิวิมล นายกสมาคมธรรมศาสตร์ภูเก็ต พร้อมตัวแทนกว่า 20 คนเข้าพบนาย ไมตรี อินทุสูต ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเพื่อยื่นหนังสือแสดงเจตนาร่วมคัดค้านพระราชบัญญัตินิรโทษกรรม

นางพรพินิจ กล่าวว่า ที่ยื่นหนังสือในวันนี้เนื่องจากสองสมาคมเห็นร่วมว่า พรบ.นิรโทษกรรม ฉบับที่สภาผู้แทนราษฎรได้มีการลงมติไปแล้วเมื่อวันที่ 31 ตุลาคมที่ผ่านมานั้นไม่เพียงยกเว้นความผิดและโทษให้แก่การกระทำในทางการเมืองเท่านั้นแต่ยังรวมถึงการกระทำความผิดทุจริตคอรัปชั่น และเนื้อหาในพรบ.ยังมีเนื้อหา และมาตรการปรับใช้กฎหมายและบิดเบือนจิตสำนึก รวมถึงศีลธรรมอันดีงามที่เป็นหลักคำสอนให้ประชาชนประพฤติปฏิบัติ เท่ากับเป็นการสร้างบรรทัดฐานที่ไม่ถูกต้องขึ้นในสังคมไทย ทั้งสองสมาคมจึงมีมติตรงกันว่าต้องคัดค้านพรบ.นิรโทษฉบับดังกล่าว

Share:

Related Post

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.