เทศบาลนครภูเก็ตอนุมัติ 26 ล้าน สร้างแผงขายสินค้าตลาดสด 1

วันนี้ (12 พ.ย. 52) ที่ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานเทศบาลนครภูเก็ต  นางสาวสมใจ  สุวรรณศุภพนา  นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต เป็นประธานการแถลงข่าวสนทนาสารพันกับนายกเทศมนตรีนครภูเก็ต ครั้งที่ 5/2552 ว่าด้วยเรื่อง “สภาเทศบาลอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม 26 ล้านบาท ก่อสร้างแผงขายสินค้า ตลาดสด 1” โดยมี นายกวี  ตันสุคตานนท์ รองนายกเทศมนตรีนครภูเก็ต   คณะผู้บริหาร ตลอดจนสื่อมวลชน เข้าร่วมฟังการแถลงข่าว

นางสาวสมใจ  กล่าวว่า ในการประชุมสภาเทศบาลนครภูเก็ต สมัยวิสามัญสมัยที่ 3 ประจำปี 2552 เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2552 ที่ผ่านมา ที่ประชุมมีมติผ่านความเห็นชอบอนุมัติจ่ายขาดเงิน 26,249,000 บาท  เพื่อเป็นค่าดำเนินการโครงการก่อสร้างแผงจำหน่ายสินค้า ร้านจำหน่ายสินค้า พร้อมระบบไฟฟ้า ระบบสุขาภิบาลที่เกี่ยวข้องในโครงการก่อสร้างตลาดสดสาธารณะ 1

ทั้งนี้สืบเนื่องมาจากการที่เทศบาลนครภูเก็ตได้ดำเนินโครงการก่อสร้างตลาดสด สาธารณะ 1 และอาคารพาณิชย์หลังใหม่ แทนอาคารตลาดหลังเดิมซึ่งชำรุด โดยได้ดำเนินการแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2552 ที่ผ่านมา แต่การก่อสร้างดังกล่าวยังไม่มีการก่อสร้างแผง และร้านจำหน่ายสินค้า เนื่องจากเป็นข้อตกลงระหว่างเทศบาลนครภูเก็ต และผู้ประกอบการจะดำเนินการเอง

ต่อมาเมื่อการก่อสร้างอาคารแล้วเสร็จ ผู้ประกอบการได้ยื่นหนังสือต่อเทศบาลฯ เพื่อให้ทำการก่อสร้างแผงจำหน่ายสินค้าให้ โดยผู้ประกอบการจะผ่อนชำระค่าก่อสร้างให้แก่เทศบาลฯ ในภายหลัง   ทางเทศบาลนครภูเก็ตจึงได้มีการนำเสนอเรื่องดังกล่าวต่อที่ประชุมสภาเทศบาลนครภูเก็ต เพื่อขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมเป็นค่าก่อสร้างแผงจำหน่ายสินค้า เพื่อให้การเปิดดำเนินการของตลาดสดสาธารณะ1 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต  ยังกล่าวต่ออีกว่า  การดำเนินการดังกล่าวยังถือว่าเป็นกิจการที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของเทศบาลด้านบริการชุมชน และสังคม อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มพูนรายได้ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาฯ จึงมีมติจ่ายขาดเงินสะสมดังกล่าว โดยแบ่งเป็นค่าก่อสร้างร้านค้า และแผงจำหน่ายสินค้า จำนวน 19,007,000 บาท ทางเดินส่วนกลาง พร้อมระบบไฟฟ้า ระบบสุขาภิบาลที่เกี่ยวเนื่องกับแผงและร้านจำหน่ายสินค้าเป็นเงิน 6,742,000 บาท และถังคอนเทนเนอร์รองรับขยะมูลฝอย จำนวน 500,000 บาท

ทั้งนี้คาดว่าการก่อสร้างจะแล้วเสร็จ และสามารถเปิดให้บริการแก่ประชาชนได้ในช่วง เดือนกุมภาพันธ์ 2553 ซึ่งจะส่งผลดีต่อสภาพเศรษฐกิจในเขตเมืองมากขึ้น รวมถึงเป็นการส่งผลดีต่อคุณภาพชีวิตของประชาชน ที่ได้เลือกซื้อจับจ่ายสินค้าที่มีคุณภาพในตลาดสดที่ได้มาตรฐาน ทันสมัย และถูกหลักอนามัย

Related Post

แสนสิริ 40 ปี ตอกย้ำผู้นำอสังหาฯ ภูเก็ต เตรียมเปิดตัว “เดอะ เบส ไรส์”

แสนสิริ 40 ปี ตอกย้ำผู้นำอสังหาฯ ภูเก็ต เตรียมเปิดตัว “เดอะ เบส ไรส์”

เดอะ เบส ไรส์ เปิดชมห้องตัวอย่างแล้ววันนี้ พร้อมรับโปรฯ 2 ต่อ คือ ส่วนลดสูงสุด 200,000* บาท และต่อที่ 2 ให้ห้องแต่งครบ ฟรีเฟอร์ฯ…

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.