ภูเก็ตดึงนักวิชาการไทย-จีน ประชุมรับมือลมมรสุมและโลกร้อน

ภูเก็ตดึงนักวิชาการไทย-จีน ประชุมรับมือลมมรสุมและโลกร้อน

ภูเก็ตดึงนักวิชาการไทย-จีน ประชุมรับมือลมมรสุมและโลกร้อน

เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 28 ต.ค.56 ที่โรงแรมกะตะธานี ภูเก็ต บีช รีสอร์ท จ.ภูเก็ต ศ.นพ.สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการร่วมไทย-จีนด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ครั้งที่ 3 (The Third China – Thailand Joint Seminar on Climate Change)” ซึ่งทาง สกว.ร่วมกับ National Natural Science Foundation of China (NSFC) และศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามัน จ.ภูเก็ต (PMBC) จัดขึ้น ระหว่างวันที่ 28 – 29 ต.ค.56 ณ โรงแรมกะตะธานี ภูเก็ต บีช รีสอร์ท จ.ภูเก็ต มีนายอุกกฤต สตภูมินทร์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามัน Dr. Wei LI, ผู้จัดการโครงการ, National Natural Science Foundation of China (NSFC) จากสาธารณรัฐประชาชนจีน ตลอดจนนักวิชาการจากประเทศไทย สาธารณรัฐประชาชนจีน และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม

ศ.นพ.สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ ผู้อำนวยการ สกว. กล่าวว่า การจัดประชุมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้งานวิชาการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ระหว่างนักวิชาการไทย และนักวิชาการสาธารณรัฐประชาชนจีน ตลอดจนร่วมระดมความคิดเห็นความสนใจทางวิชาการและความเชี่ยวชาญที่เป็นประเด็นวิจัยที่เป็นความสนใจร่วมกัน โดยในงานประชุมประกอบด้วยการบรรยายพิเศษในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พร้อมการนำเสนอผลงานวิจัยของนักวิชาการไทยและนักวิชาการจีน ทั้งนี้ ในการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อนจำเป็นต้องมีความร่วมมือระหว่างประเทศ ซึ่งประเทศไทยและจีนอยู่ในภูมิภาคเดียวกัน จึงสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้ซึ่งกันและกันได้ โดยที่ผ่านมาประเทศจีนได้ทำการศึกษาวิจัยในเรื่องดังกล่าวไปจำนวนมาก ซึ่งประเทศไทยเองสามารถเรียนรู้จากจีนได้ เพราะภูมิอากาศบางส่วนมีความคล้ายคลึงกัน “การจัดงานประชุมดังกล่าว จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 3 แล้ว โดยกำหนดจัดขึ้นทุกๆ 2 ปี โดยหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อสร้างความร่วมมือทางวิชาการและประเด็นวิจัยที่สนใจร่วมกันระหว่างนักวิชาการไทยและนักวิชาการจีนในด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดย เป้าประสงค์ของการจัดประชุมในครั้งนี้ มุ่งหวังให้เกิดความร่วมมือกันเพื่อให้ทราบและหาแนวทางการรับมือการเกิดลมมรสุมในเขตเอเชีย และการคาดการณ์การเกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในภูมิภาคเอเชีย” ศ.นพ.สุทธิพันธ์ กล่าวในที่สุด

Related Post

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.