ภูเก็ตจัดพิธีถวายน้ำสรงพระศพ สมเด็จพระสังฆราช

ภูเก็ตจัดพิธีถวายน้ำสรงพระศพ สมเด็จพระสังฆราช

ภูเก็ตร่วมแสดงความอาลัยแด่สมเด็จพระสังฆราช

เมื่อเวลา 15.00 น.วันนี้ (25 ต.ค.56) ที่วัดมงคลนิมิต (พระอารามหลวง) พระวิสุทธิธรรมคณี เจ้าคณะจังหวัดภูเก็ต ประธานฝ่ายสงฆ์ นายไมตรี อินทุสุต ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ประธานฝ่ายฆราวาส ในพิธีถวายน้ำสรงพระศพสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก พร้อมด้วยเจ้าคณะตำบล เจ้าคณะอำเภอ พระสงฆ์ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการพลเรือน ข้าราชการทหาร ตำรวจ ข้าราชการตุลาการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนชาวภูเก็ต ร่วมถวายน้ำสรงพระศพ ต่อหน้าพระรูป สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เพื่อแสดงความไว้อาลัย

ทั้งนี้สืบเนื่องจาก เมื่อวันที่ 24 ตุลาคมที่ผ่านมา ได้มีแถลงการณ์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เรื่องพระอาการประชวรของสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ขณะประทับ ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ฉบับที่ 9 ความว่า “วันนี้ คณะแพทย์ผู้ถวายการรักษารายงานว่า สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก มีพระอาการโดยรวมทรุดลง ได้สิ้นพระชนม์ลงแล้ว เมื่อเวลา 19.30 น.ของวันนี้ สาเหตุเนื่องจากการติดเชื้อในกระแสพระโลหิต”

เพื่อให้พุทธศาสนิกชน และพสกนิกรทุกหมู่เหล่า ได้แสดงความกตัญญู รัฐบาลจึงให้ทุกจังหวัดจัดพิธีถวายน้ำสรงพระศพ โดยจังหวัดภูเก็ต ได้จัดให้มีพิธีถวายน้ำสรงพระศพ ณ วัดมงคลนิมิต (พระอารามหลวง) วันศุกร์ที่ 25 ตุลาคม 2556 และจัดพิธีถวายสักการะพระรูป บริเวณด้านหน้าอาคารศาลากลางจังหวัดภูเก็ต ซึ่งมีการตั้งโต๊ะลงนามเพื่อให้พสกนิกรภูเก็ตทุกหมู่เหล่าร่วมลงนามถวายความไว้อาลัยเป็นเวลา 15 วัน นับตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม 2556 เป็นต้นไป

โดยตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมา จนถึงขณะนี้มีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พ่อค้า ประชาชนทุกหมู่เหล่าทยอยเดินทางมาลงนามอย่างต่อเนื่อง

Share:

Related Post

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.