ทต.ศรีสุนทร จัดโครงการค่ายเยาวชนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

ทต.ศรีสุนทร จัดโครงการค่ายเยาวชนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

ทต.ศรีสุนทร จัดโครงการค่ายเยาวชนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

เมื่อเวลา 09.00 น. ณ สถานีพัฒนาและส่งเสริมการอนุรักษ์สัตว์ป่าเขาพระแทว นายวรวุฒิ ทรงยศ นายกเทศมนตรีตำบลศรีสุนทร เป็นประธานเปิดโครงการค่ายเยาวชนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ประจำปี 2556 โดยมีนางสาวสมจิต ธัญประสาท ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าเรือ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ครู นักเรียน โรงเรียนบ้านท่าเรือตลอดจนเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมในพิธีเปิดครั้งนี้

นายวรวุฒิ ทรงยศ นายกเทศมนตรีตำบลศรีสุนทร กล่าวว่า ปัญหาสิ่งแวดล้อมนับวันเริ่มมีความรุนแรงขึ้นในปัจจุบัน เนื่องจากประชาชนส่วนใหญ่ขาดความรู้ ความเข้าใจ ในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างฟูมเฟื่อง โดยไมคำนึงถึงขีดจำกัดของทรัพยากรอย่างฟุ่มเฟื่อง โดยไมคำนึงถึงขีดจำกัดของทรัพยากรที่มีอยู่

สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นระหว่าง วันที่ 25-27 กรกฎาคม 2556 เพื่อให้เยาวชนเกิดความรู้ ความเข้าใจในเรื่องสถานการณ์ ปัญหา ผลกระทบ ความสำคัญ ของสิ่งแวดล้อม อีกทั้งเพื่อให้เยาวชนเกิดแนวคิด วิธีปฏิบัติในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสม นอกจากนี้ทำให้เยาวชนสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปเผยแพร่ต่อบุคคลอื่นต่อไป

Related Post

โปรฯ ท้าฝน “อะคิมิซึ เทนด้ง” เจ้าของรางวัลเหรียญทอง 8 สมัย

โปรฯ ท้าฝน “อะคิมิซึ เทนด้ง” เจ้าของรางวัลเหรียญทอง 8 สมัย

ร้านอาหารญี่ปุ่น เจ้าของรางวัลเหรียญทองแชมป์เทนด้ง 8 สมัยซ้อนจากประเทศญี่ปุ่น การันตีความอร่อยด้วยรสชาติอันเป็นเอกลักษณ์ที่สืบทอดกันมามากกว่า 135 ปี

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.