ภูเก็ตจัดเสวนาเฝ้าระวังโรคมะเร็งเต้านม

ภูเก็ตจัดเสวนาเฝ้าระวังโรคมะเร็งเต้านม

ภูเก็ตจัดเสวนาเฝ้าระวังโรคมะเร็งเต้านมเมื่อเวลา 09.00 น.วันนี้ (19 ก.ค.56) ที่โรงแรมรอยัลภูเก็ตซิตี้ อ.เมือง จ.ภูเก็ต นายแพทย์บัญชา ค้าของ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการเฝ้าระวังและดูแลสตรีไทยจากมะเร็งเต้านม ซึ่งทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต ร่วมกับสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย-ภูเก็ต จัดขึ้นมีนางจันทรา กุลวีระอารีย์ นายกสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย-ภูเก็ต สมาชิกสมาคมสตรีนักธุรกิจฯ วิทยากร ตลอดจนบุคลากรสาธารณสุข และอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) เข้าร่วมประชุม

นางอำไพรรณ ภววัฒนานุสรณ์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ กล่าวว่า การจัดประชุมในวันนี้สืบเนื่องจากปัญหาการเกิดโรคมะเร็งเต้านมในสตรี ซึ่งเป็นมะเร็งที่พบมากที่สุดในผู้หญิง จากสถิติของสถาบันมะเร็งแห่งชาติ พบผู้หญิงเป็นมะเร็งเต้านม ร้อยละร้อยละ 37 ของมะเร็งทั้งหมด และยังมีอัตราการเสียชีวิตเป็นอันดับสองรองจากมะเร็งปอด

การเฝ้าระวัง ป้องกัน เพื่อลดความเสี่ยงของการเกิดมะเร็งเต้านม และเพื่อการค้นพบมะเร็งเต้านมตั้งแต่ระยะเริ่มแรก โดยการตรวจเต้านมด้วยตนเอง จึงเป็นเรื่องสำคัญ เพราะถ้าพบแต่เนิ่นๆ และได้รับการรักษามีโอกาสหายได้ ดังนั้นสตรีทุกคนต้องมีความรู้ มีทักษะในการตรวจเต้านมด้วยตนเอง การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการในวันนี้ จึงจัดประชุมให้ความรู้แก่ทีมแกนนำซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและ อสม. เพื่อเพิ่มความรู้ เพิ่มทักษะในการที่จะให้ความรู้แก่สตรีกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีคุณภาพ ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์วิทยากร แพทย์หญิงเตือนตา อินทรางกูร ศัลยแพทย์จากโรงพยาบาลสิริโรจน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์มานพชัย ธรรมคันโธ สูตินารีแพทย์โรงพยาบาลศิริราช

ด้าน นายแพทย์บัญชา กล่าวว่า สำหรับปัญหาเรื่องของมะเร็งที่จังหวัดอื่นอัตราตายคือเรื่องของหัวใจและระดับเลือดระดับหนึ่ง แต่ที่ภูเก็ตมะเร็งมาเป็นอันดับหนึ่งของอัตราการตาย ดังนั้นวันนี้จึงเป็นโอกาสที่ดีที่ทางสมาคมสตรีนักธุรกิจฯ ได้เห็นความสำคัญเกี่ยวกับโรคมะเร็ง ซึ่งเห็นว่าเป็นปัจจัยคุกคามต่อพี่น้องสตรีของจังหวัดภูเก็ต ไม่ว่าจะเป็นโรคมะเร็งปากมดลูก มะเร็งเต้านม คัดกรองเร็วรักษาได้ รักษาหายได้

อย่างไรก็ตาม สำหรับผู้ที่เข้ารับอบรมในวันนี้ เมื่อได้รับความรู้ ได้ฝึกทักษะการตรวจเต้านมด้วยตนเอง ก็ขอให้ปฏิบัติงานในเชิงรุกในพื้นที่ ตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม สอนวิธีตรวจให้สตรีกลุ่มเป้าหมายได้เฝ้าระวังตัวเอง ด้วยสาเหตุของมะเร็งเต้านมยังไม่เป็นที่แน่ชัด แต่การปฏิบัติตัวที่ดีจะช่วยลดความรุนแรงของโรคได้ การกินอาหาร การออกกำลังกาย เป็นเรื่องสำคัญ ต้องให้ความรู้ควบคู่กันไป ซึ่งมะเร็งป้องกันได้และรักษาได้ หากรู้และรักษาแต่เนิ่นๆ

Related Post

ผ่อนคลายในวันหยุด ณ รีสอร์ทสุดหรู “อันดารา” พร้อมราคาพิเศษสำหรับคนไทยเท่านั้น

ผ่อนคลายในวันหยุด ณ รีสอร์ทสุดหรู “อันดารา” พร้อมราคาพิเศษสำหรับคนไทยเท่านั้น

Great Pool Villa Escape ราคาเริ่มต้นที่ 2 Bedroom Pool Villa เพียง 25,000 บาทต่อคืนพร้อมสิทธิประโยชน์มากมายดังนี้ – บริการอาหารเช้าที่วิลล่า –…

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.