จังหวัดภูเก็ตกำหนดจัดงานฉลอง 84 พรรษา สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ

วันนี้  (11 พ.ย. 2552)   ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดภูเก็ต  นายวิชัย  ไพรสงบ  ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต  เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการเตรียมความพร้อม  จัดงานฉลองพระชนมายุ 84 พรรษา สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ  เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา  สิริโสภาพัณณวดี   เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติ และถวายเป็นพระกุศล แด่สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอฯ  ซึ่งกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 24  พฤศจิกายน 2552  ณ วัดท่าเรือ  อำเภอถลาง  จังหวัดภูเก็ต

ในที่ประชุมได้มอบหมายภารกิจให้แต่ละส่วนราชการไปดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และสมพระเกียรติ    ตั้งแต่การจัดสถานที่ การเชิญบุคคลเข้าร่วมงานการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ให้ประชาชนได้รับทราบ และเข้าร่วมกิจกรรม  ทั้งนี้จะดำเนินการจัดกิจกรรมฉลองพระชนมายุดังกล่าว ตามหลักศาสนาของทุกศาสนา โดยศาสนาพุทธประกอบพิธีที่วัดท่าเรือ   ในส่วนศาสนาอื่นๆ  ทั้ง ศาสนาอิสลาม คริสต์  ฮินดู พารหมณ์  และซิกข์  กำหนดจัด  ณ  ศาสนสถานที่สำคัญของแต่ละศาสนาอย่างสมพระเกียรติ

ในการนี้ จังหวัดภูเก็ตจึงขอเชิญชวน ข้าราชการ  นักเรียน นักศึกษา  พ่อค้า   ประชาชนทั่วไป  พร้อมใจกันเข้าร่วมกิจกรรมฉลองพระชนมายุ 84 พรรษา  ณ  จุดต่างๆที่กำหนด ในวันที่ 24  พฤศจิกายน 2552  และติดตามชมรายการโทรทัศน์เฉลิมพระเกียรติ  สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ  เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา  สิริโสภาพัณณวดี  ทางสถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนท์ทีวี  ในวันพุธที่ 18 พฤศจิกายน 2552   โดยพร้อมเพรียงกัน

Share:

Related Post

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.