จังหวัดภูเก็ตมอบเครื่องปั่นไฟ แก่ รร. แห่งเดียวที่ยังไม่มีไฟฟ้าใช้

วันนี้ (11 พ.ย.52) บริเวณด้านหน้าอาคารศาลากลางจังหวัดภูเก็ต นายวิชัย ไพรสงบ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานมอบเครื่องปั่นไฟ ยี่ห้อ ยันม่า ขนาด 115 แรงม้า ให้แก่โรงเรียนบ้านเกาะโหลน รับมอบโดยนายสมโภช  อาจแก้ว รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเกาะโหลน และนักเรียนโรงเรียนบ้านเกาะโหลน โดยมี นางสาวจารุณี  จินานุกูลวงศ์ คลังจังหวัดภูเก็ต และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

นายวิชัย  กล่าวว่า โรงเรียนบ้านเกาะโหลนเป็นโรงเรียนเพียงแห่งเดียวในจังหวัดภูเก็ตที่จำเป็นต้องใช้เครื่องปั่นไฟเนื่องจากไม่มีไฟฟ้า และยังไม่มีพลังงานแสงอาทิตย์ใช้ ทางจังหวัดเล็งเห็นความสำคัญของการเรียนการสอนจึงมอบเครื่องปั่นไฟดังกล่าว ให้กับทางโรงเรียนเพื่อนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับโรงเรียนและชุมชนบ้านเกาะโหลน

ทั้งนี้ นางสาวจารุณี  กล่าวว่า คลังจังหวัดภูเก็ตได้รับบริจาคเครื่องปั่นไฟ จากกรมบัญชีกลาง ซึ่งทำงานในระบบ CGD (ระบบเบิกจ่าย) ต่อมาในปี 2547 ได้มีการยกเลิกใช้ระบบนี้ โดยเปลี่ยนมาใช้ระบบ EFM ซึ่งเป็นเครื่องสำรองจากส่วนกลางแทน ดังนั้น สำนักงานคลังจังหวัดภูเก็ต จึงได้บริจาค  เครื่องปั่นไฟดังกล่าว ให้แก่โรงเรียนบ้านเกาะโหลน เนื่องจากโรงเรียนแห่งนี้เป็นโรงเรียนในพื้นที่พิเศษและทุรกันดาร ของ จ. ภูเก็ต ระบบไฟฟ้า และระบบสาธารณูปโภคที่ทันสมัย ยังไม่ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานใด  ถูกตัดขาดจากโลกภายนอก  จำเป็นต้องมีการพึ่งพาเครื่องปั่นไฟเพื่อใช้ในการดำเนินการด้านการเรียนการสอน ซึ่งในความเป็นจริงแล้วทางโรงเรียนยังต้องการ การได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานรัฐในด้านอื่น ๆ  อีกเป็นอย่างมาก

ด้านนายสมโภช  อาจแก้ว รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเกาะโหลน  กล่าวว่า โรงเรียนบ้านเกาะโหลนมีจำนวนนักเรียนทั้งหมด 12  คน มีครู และเจ้าหน้าที่อีก 4 คน ทางโรงเรียนมีความจำเป็นต้องใช้เครื่องปั่นไฟเป็นอย่างมาก เนื่องจากเครื่องปั่นไฟเดิมที่ทางโรงเรียนมีอยู่นั้นมีสภาพชำรุด และต้องซ่อมแซมตลอดเวลาเมื่อได้เครื่องปั่นไฟเพิ่มมาอีก 1 เครื่อง ก็จะทำให้ไม่มีปัญหาเรื่องของไฟฟ้าที่จะนำมาใช้สำหรับการเรียนการสอน และใช้ภายในโรงเรียน

สำหรับ โรงเรียนบ้านเกาะโหลน เป็นโรงเรียนเขตพื้นที่พิเศษและเป็นเพียงโรงเรียนเดียวที่อยู่บนเกาะที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ อยู่ห่างจากแผ่นดินใหญ่ประมาณ 4 กิโลเมตร การเดินทางต้องเดินทางทางเรือเพียงอย่างเดียว

Related Post

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.