นายกรัฐมนตรีร่วมประกอบพิธีพระราชทานศพ คุณแม่บุญรอด วานิช

เช้าวันที่ 10 พฤศจิกายนนี้ ที่บ้านวานิช  เลขที่ 7/3 ถนนเทพกระษัตรี ตำบลรัษฎา อำเภอเมืองภูเก็ต นายวิชัย  ไพรสงบ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วยคณะราชการชั้นผู้ใหญ่และแขกผู้มีเกียรติ ร่วมประกอบพิธีถวายผ้าบังสุกุลศพ คุณแม่บุญรอด วานิช มารดาของนางอัญชลี วานิช เทพบุตร รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองที่บุตรธิดาและญาติพี่น้องตั้งศพ บำเพ็ญกุศลและสวดพระอภิธรรมทุกคืนตั้งแต่วันที่ 3-9  พฤศจิกายนนี้ หลังจากที่ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายนที่ผ่านมาที่โรงพยาบาลสมิติเวช กรุงเทพมหานครด้วยโรคชรา สิริอายุรวม 74 ปี

สำหรับเมื่อเวลาประมาณ 13.30 น. นายอภิสิทธิ์  เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยนายสุเทพ  เทือกสุบรรณ รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคง นายสาทิตย์ วงศ์หนองเตย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และคณะเดินทางด้วยเครื่องบินของบริษัทการบินไทยจำกัด มหาชน เที่ยวบินที่ TG 211 มายังท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต และเดินทางต่อไปยังสุสานประจำตระกูลวานิช อำเภอเมือง จังหวัดพังงาเพื่อร่วมประกอบพิธีพระราชทานดินบรรจุศพในเวลา 15.30 น. วันเดียวกัน

นางบุญรอด  วานิช  สกุลเดิม  ตัณฑัยย์  เกิดเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2479 ที่จังหวัดภูเก็ตสมรสกับนายเอกพจน์  วานิช นักธุรกิจปาล์มน้ำมันและอดีตสมาชิกวุฒิสภา มีบุตร-ธิดารวม 9 คนสำหรับตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา นางบุญรอด  วานิช ได้บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม ด้วยการบริจาคทรัพย์เพื่อทำนุบำรุงวัด และกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา รวมทั้งสนับสนุนการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ โดยใช้ชื่อว่า มูลนิธิบุญรอด-เอกพจน์  วานิช เพื่อการศึกษาตั้งแต่ปี 2539

Related Post

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.