ประชาชนหมู่ที่ 6-9 ต.วิชิต สนใจร่วมโครงการ หมู่บ้านอ่อนหวาน

โครงการเสริมสร้างศักยภาพการบริการด้านสุขภาพ สึนามิ สภากาชาดอเมริกัน ร่วมกับสภากาชาดไทย สถานีอนามัยตำบลวิชิต เทศบาลตำบลวิชิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต อาสาสมัครสภากาชาดและอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านร่วมกันจัดโครงการ “หมู่บ้านอ่อนหวาน” ขึ้นที่บริเวณพื้นที่ข้างคลองมุดง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนให้ประชาชนที่เคยประสบภัยสึนามิ มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ประกอบกับการสำรวจและเฝ้าระวังด้านสุขภาพในปัจจุบันนี้พบว่าประชาชนที่อาศัย อยู่ในพื้นที่หมู่ที่ 6 – 9 ตำบลวิชิตนั้น ยังมีภาวะเสี่ยงต่อการเป็นโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงเป็นจำนวนมาก

อย่างไรก็ดีปรากฏว่า โครงการ หมู่บ้านอ่อนหวานนี้ได้รับการตอบรับที่ดีโดยวัดผลจากชาวบ้านที่เข้าร่วม กิจกรรมเป็นจำนวนมาก ที่สะท้อนให้เห็นว่าชาวบ้านมีความต้องการในการใช้ชีวิต กินอยู่เพื่อให้มีสุขภาพที่ดีขึ้น ส่วนในวันที่ 25 พฤศจิกายนนี้ ที่ศาลาประชาคมจังหวัดภูเก็ตจะมีการประชุม เพื่อสรุปผลการดำเนินงานช่วยเหลือในชุมชนต่างๆ ทั้ง 25 แห่ง ของจังหวัดภูเก็ตด้วย

การทำกิจกรรมตามโครงการ “หมู่บ้านอ่อนหวาน” ในครั้งนี้ มีจุดมุ่งหมายสำคัญ โดยคณะกรรมการต้องการให้ประชาชนตระหนักถึงภัยของโรคที่เกิดขึ้นและต้องการ กระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการบริโภค มีการแนะนำและสามารถขอคำปรึกษาจากวิทยากร เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในเรื่องนี้   ตลอดจนเป็นการแก้ไขปัญหาในชุมชนเรื่องของโรคเบาหวานอันสืบเนื่องมาจากการบริโภคที่ไม่ถูกต้อง ก่อให้เกิดผลเสียด้านสุขภาพตามมา เนื่องจากคนส่วนใหญ่ในละแวกนั้นจะมีผู้สูงอายุอาศัยอยู่มากจึงเป็นการดีที่จะจัดโครงการหมู่บ้านอ่อนหวานขึ้น และในความ หมายในที่นี้คือ เป็นหมู่บ้านที่มีการใช้วาจาสุภาพอ่อนหวานและมีความต้องส่งเสริมให้ ลด ละ เลิก จากการทานอาหารหวาน เพื่อนำไปสู่การดูแลสุขภาพตลอดจนลดความเสี่ยงได้

สำหรับกิจกรรมที่จัดขึ้นในวันนี้มีกลุ่มชาวบ้านสนใจ มาร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมากโดยพี่เลี้ยงอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านและ สถานีอนามัยตำบลวิชิตจัดนิทรรศการเพื่อสุขภาพและมีเจ้าหน้าที่และวิทยากร ตั้งโต๊ะให้คำแนะนำและแจกเอกสารแผ่นพับ โดยแบ่งเป็น 5 ซุ้มด้วยกัน ได้แก่ ซุ้มคัดกรองหรือตรวจสุขภาพโดยมีการเจาะเลือด บริการวัดความดัน ชั่งน้ำหนักและวัดรอบเอวและส่วนสูง พร้อมทั้งพบแพทย์ ซุ้มความรู้ เป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและตระหนักถึงภัยที่จะตามมาครอบคลุมเกี่ยวกับโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง

ในขณะที่ซุ้มเกม มีการเล่นเกม ปาลูกโป่ง เพื่อความสนุกสนาน ผ่อนคลายความเครียด ส่วนที่ซุ้มคุณสะอาดมี การสาธิตการล้างมืออย่างถูกวิธี7ขั้นตอนเพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสอดคล้องกับการรณรงค์ป้องกันไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 หรือ กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ  และซุ้มอร่อยชัวร์ มีการบริการอาหารที่ถูกหลักอนามัยเพื่อสุขภาพที่ดีเช่น ส้มตำมะละกอ  ข้าวยำสมุนไพร ขนมจาก และขนมโคที่ใช้สีจากดอกอัญชันและเครื่องดื่มที่ผลิตจากดอกอัญชันอีกส่วนหนึ่ง

Share:

Related Post

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.