ภูเก็ตปล่อยขบวณรณรงค์ “สงกรานต์เป็นสุข ลดอุบัติเหตุ”

ภูเก็ตปล่อยขบวณรณรงค์ “สงกรานต์เป็นสุข ลดอุบัติเหตุ”

ภูเก็ตปล่อยขบวณรณรงค์ "สงกรานต์เป็นสุข ลดอุบัติเหตุ"

เมื่อเวลา 11.00 น.วันที่ 10 เม.ย 56 ที่บริเวณเทศบาลตำบลศรีสุนทร อ.ถลาง จังหวัดภูเก็ตได้มีการปล่อยขบวณรณรงค์ สงกรานต์เป็นสุข ทุกคนปลอดภัย ร่วมใจลดอุบัติเหตุและเปิดศูนย์ปฎิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2556โดยเป็นการร่วมมือของภาคีเครือข่ายด้านความปลอดภัยทางถนนจังหวัดภูเก็ตเทศบาลศรีสุนทรและประชาชนในพื้นที่ร่วมกันจัดขึ้นเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2556 ในระหว่างวันที่ 11 – 17 เมษายน นี้โดยมีนายไมตรี อินทุสุต ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานเปิด

นายวรวุฒิ ทรงยศ นายกเทศมนตรีตำบลศรีสุนทร กล่าวถึงเป้าหมายในการดำเนินโครงการนี้ว่าเพื่อต้องการลดจำนวนครั้งของการเกิดอุบัติเหตุ ลดจำนวนผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิตให้เหลือน้อยที่สุดโดยในวันนี้ได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านความปลอดภัยทางถนนในพื้นที่ตามโครงการ 1 อำเภอ 1 ตำบลต้นแบบด้านความปลอดภัยทางถนน ระหว่างจังหวัดภูเก็ต อำเภอถลาง สถานีตำรวจภูธรถลาง โรงพยาบาลถลาง สำนักงาน ปภ.จังหวัดภูเก็ต เทศบาลตำบลศรีสุนทรและกำนันตำบลศรีสุนทร เพื่อสนับสนุนให้เทศบาลตำบลศรีสุนทรเป็นตำบลต้นแบบด้านความปลอดภัยทางถนนของจังหวัดภูเก็ต และขยายผลไปยังพื้นที่อื่นๆต่อไปพร้อมทั้งมีการเปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2556 และปล่อยคาราวานรณรงค์ในพื้นที่เทศบาลอำเภอถลางและอำเภอเมืองภูเก็ต ระยะทางประมาณ 18 กิโลเมตร โดยมีหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มูลนิธิและภาคประชาชนเข้าร่วม           

ขณะที่ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตกล่าวว่า ภูเก็ตมีอัตราการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนสูงเป็นอันดับต้นๆ ของประเทศ   เนื่องจากเป็นจังหวัดแหล่งท่องเที่ยว จึงมีปริมาณการใช้รถใช้ถนนเป็นจำนวนมาก โดยจากข้อมูลของกรมการขนส่งทางบกพบว่า  จังหวัดภูเก็ตมีอัตราการใช้รถสูงที่สุดในประเทศ  เท่ากับ 1 คนต่อการใช้รถ 1 คัน  ซึ่งย่อมส่งผลให้เกิดความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุเพิ่มมากขึ้นการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนของจังหวัดภูเก็ตจึงเป็นสิ่งที่มีความจำเป็นและต้องดำเนินการอย่างเร่งด่วน  ซึ่งหากได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการเร่งรัดดำเนินการจะสามารถลดการเสียชีวิตได้ประมาณสัปดาห์ละ 1 ราย  หรือปีละไม่น้อยกว่า  60 ราย โดยกิจกรรมในวันนี้เน้นความร่วมมือของทุกภาคส่วน ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากส่วนราชการ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคประชาชน  เป็นอย่างดียิ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการรับมือและเตรียมความพร้อมของจังหวัดในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนซึ่งส่วนใหญ่มีสาเหตุมาจากพฤติกรรมเมาแล้วขับรถ การไม่สวมหมวกนิรภัย การใช้ความเร็วสูง  เป็นต้น อีกทั้งยังเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวได้อีกทางหนึ่งด้วย 

Related Post

โปรฯ ท้าฝน “อะคิมิซึ เทนด้ง” เจ้าของรางวัลเหรียญทอง 8 สมัย

โปรฯ ท้าฝน “อะคิมิซึ เทนด้ง” เจ้าของรางวัลเหรียญทอง 8 สมัย

ร้านอาหารญี่ปุ่น เจ้าของรางวัลเหรียญทองแชมป์เทนด้ง 8 สมัยซ้อนจากประเทศญี่ปุ่น การันตีความอร่อยด้วยรสชาติอันเป็นเอกลักษณ์ที่สืบทอดกันมามากกว่า 135 ปี

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.