มรภ.เชิญประชาชนร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวง

ดร.สาวิตร พงศ์วัชร์  ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เปิดเผยว่า “สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ร่วมกับ จังหวัดภูเก็ต และสำนักพระพุทธศาสนาจังหวัดภูเก็ต ได้ร่วมจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทั้งนี้เพื่อให้พสกนิกรทุกหมู่เหล่าได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีและร่วมกันน้อมอธิษฐานจิตถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ให้ทรงหายจาก  พระอาการประชวร และเพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ที่ทรงมีต่อพสกนิกรทุกหมู่เหล่า

ดังกล่าวนี้จึงมีการจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ซึ่งได้นิมนต์พระสงฆ์จำนวน 99 รูป สวดพระพุทธมนต์  ในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2552 ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต โดยเริ่มตั้งแต่เวลา 09.00 น. ในการนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต   นายวิชัย ไพรสงบ เป็นประธานเปิดกรวยและจุดเทียนชัยถวายพระพร   สำหรับประชาชนทั่วไปสามารถร่วมพิธีได้ในวันและเวลาดังกล่าวนี้”

Related Post

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.