ทางการผ่านความเห็นชอบฯ อาคารชุด 3 แห่งที่ขอจดทะเบียนใหม่ในภูเก็ต

เมื่อเวลา  10.00 น. วันที่ 9 พ.ย. 2552  ณ ห้องประชุมสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ภูเก็ต ชั้น 2 อาคารศูนย์ราชการกระทรวงการคลัง จังหวัดภูเก็ต  นางเสาวดี  ศิลปะ ผู้แทนปลัดจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานเปิดการประชุม คณะอนุกรรมการกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ประจำจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 7/2552  โดยมีคณะอนุกรรมการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

นางเสาวดี  กล่าวว่า  การประชุม คณะอนุกรรมการกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ประจำจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 7/2552 จัดขึ้นเพื่อพิจารณาเรื่องการกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ห้องชุดที่ขอจดทะเบียนใหม่ในจังหวัดภูเก็ต  ซึ่งประกอบด้วย อาคารจำนวน 3 ชุด  คือ อาคารชุด สุรินทร์ เกท คอนโดมิเนียม  ตั้งอยู่ซอยสาธารณประโยชน์ ถนนศรีสุนทร อำเภอถลาง , อาคารชุด รอยัล กมลา ภูเก็ต ตั้งอยู่ซอย อบต. กมลา  ถนนกมลา-ป่าตอง ตำบลกมลา อำเภอกะทู้ และอาคารชุดกะทู้ กอล์ฟ คอนโด ตั้งอยู่ซอยภาระจำยอม ถนนวิชิต ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้  จังหวัดภูเก็ต   ทั้งนี้ในการนำเสนออนุกรรมการฯ พิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว  อนุกรรมการฯ เห็นชอบ และไม่มีการแก้ไข

นอกจากนี้ ผู้แทนปลัดจังหวัดภูเก็ต  ยังกล่าวต่ออีกว่า  การปรับปรุงแก้ไขการกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินรายบล็อกโซน 04C ตำบล ฉลอง อำเภอเมืองภูเก็ต เนื่องจาก โครงการพาร์ค แอนด์ช็อป ได้ร้องเรียนให้ประเมินราคาที่ดินของโครงการ ซึ่งได้มีการติดต่อประสานงานกับสำนักงานที่ดินเพื่อจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ ที่ดิน แต่ไม่สามารถจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ได้ เนื่องจากบัญชีกำหนดราคาประเมินที่ดินรายบล็อกรอบปี 2551-2554 ไม่ได้กำหนด ราคาประเมินที่ดินไว้จึงไม่สามารถจดทะเบียนได้

ทั้งนี้สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ภูเก็ตได้ตรวจสอบข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณา กำหนดราคาประเมิน และเปรียบเทียบกับข้อมูลหมู่บ้านเจ้าฟ้า การ์เด้นโฮม แล้วสรุปได้ว่า ข้อมูลราคาซื้อขายที่ดินภายในโครงการพาร์ค แอนด์ ช็อป ควรกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินของโครงการ  ราคาตารางวาละ 25,000 บาท โดยสูงกว่าราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินหมู่บ้านเจ้าฟ้า การ์เด้นโฮม ตารางวาละ 2,700 บาท นางเสาวดี กล่าว

Related Post

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.